Struga (mechanika płynów)

Struga (rurka prądu) – spójny pęk sąsiadujących ze sobą linii prądu.

Struga, linie prądu i wektory prędkości

Przez strugę rozumie się też często spójny obszar płynu zawierający pęk sąsiadujących ze sobą linii prądu.

Zewnętrzne granice strugi, a więc ‘rozmiary’ pęku, określane są w sposób arbitralny, w zależności od potrzeb. Na przykład całość płynu przepływającego przez rurę tworzy strugę.

Równanie ciągłości strugiEdytuj

Dla każdej strugi obowiązuje równanie ciągłości wyrażające zasadę zachowania masy:

 

gdzie:

  – gęstość płynu,
  – średnia prędkość płynu w strudze,
  – pole poprzecznego przekroju strugi.

Występująca w prawej stronie równania wielkość stała jest charakterystyczna dla danej strugi. Jest to prędkość przepływu masy przez przekrój poprzeczny rurki prądu o wymiarze [kg/s].