Strzelowskie – południowo-wschodni grzbiet Gorca w Gorcach, oddzielający dolinę Gorcowskiego Potoku od doliny potoku Młynne. Jest częściowo lesisty, częściowo pokryty łąkami, ale znajdują się na nim także pojedyncze zabudowania[1]. Nazwę grzbietu podaje mapa Compass, w przewodnikach turystycznych i na innych mapach nazwa ta nie występuje. Na mapie Geoportalu natomiast w grzbiecie tym wyróżnione są szczyty: Mraźnica (1163 m), Góra Szlagowa (1012 m), Czertys (968 m) i Góra Szczylowska (937 m)[2].

Dolina Gorcowskiego Potoku i fragment grzbietu Strzelowskie

W górnej części grzbietu Strzelowskie, pod szczytem Gorca znajduje się duża hala pasterska – Gorc Młynieński, obecnie zarastająca lasem i borówczyskami. Dawniej grzbiet Strzelowskie, podobnie, jak inne sąsiednie grzbiety Ochotnicy był w dużo większym stopniu bezleśny, pokryty halami pasterskimi, na których stały liczne szałasy. Z powodu nieopłacalności ekonomicznej na większości z nich zaprzestano już wypasu i stopniowo zarastają lasem[3]. Obecnie Strzelowskie jest skomplikowaną mozaiką lasów i zarastających polan[2].

Strzelowskie znajduje się w granicach wsi Ochotnica Dolna w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna[2].

Przypisy edytuj

  1. Gorce. Mapa turystyczna 1: 50 000, Kraków: Compass, 2007, ISBN 83-89472-59-7.
  2. a b c Geoportal. Mapa lotnicza [online] [dostęp 2022-01-06].
  3. M. Cieszkowski, P. Lubieński, Gorce – przewodnik dla prawdziwego turysty, P. Lubieński (red.), Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2004, ISBN 83-89188-19-8.
Strzelowskie i dolina Potoku Gorcowego