Stupor dysocjacyjny

termin z psychiatrii i psychologii

Stupor dysocjacyjny – jedna z reakcji na szok psychiczny. Jest to drastyczne ograniczenie ruchów, przy jasnej świadomości.

Osłupienie dysocjacyjne (stupor dysocjacyjny)
Klasyfikacje
ICD-10

F44.2

Może występować nawet całkowity brak wypowiedzi (mutyzm), pozorna obojętność, zachowanie demonstratywne i dobry kontakt, mimo pozorów zaburzeń świadomości.

Trwa zwykle krótko i może się przerodzić w fugę dysocjacyjną.