Sulfony

każdy związek organiczny, w którym grupa sulfonylowa podstawiona jest przez dwa podstawniki organylowe

Sulfony – grupa związków siarkoorganicznych o ogólnym wzorze R–SO2–R', gdzie R, R' to grupy alkilowe lub arylowe. Substancje chemicznie obojętne, bez zapachu, dobrze krystalizujące i odporne na środki redukujące.

Struktura sulfonów

Otrzymywane są zazwyczaj poprzez utlenianie odpowiednich tioeterów[1] lub sulfotlenków, np.:

PrzypisyEdytuj

  1. Podręczny słownik chemiczny, Romuald Hassa (red.), Janusz Mrzigod (red.), Janusz Nowakowski (red.), Katowice: Videograf II, 2004, s. 384, ISBN 83-7183-240-0.