Sylwester (Głowacki)

Sylwester, imię świeckie Stefan Głowacki[a] (zm. 9 maja?/20 maja 1760) – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego pochodzenia małorosyjskiego.

Sylwester
Stefan Głowacki
Metropolita suzdalski i jurjewski
ilustracja
Kraj działania

Imperium Rosyjskie

Data śmierci

20 maja 1760

Metropolita suzdalski i jurjewski
Okres sprawowania

1755–1760

Wyznanie

prawosławie

Kościół

Rosyjski Kościół Prawosławny

Śluby zakonne

po 1732

Chirotonia biskupia

6 czerwca 1749

Życiorys edytuj

Pochodził z małorosyjskiej rodziny szlacheckiej[1]. Absolwent Akademii Mohylańskiej w Kijowie. Po uzyskaniu w niej końcowego dyplomu został zatrudniony jako wykładowca[2]. W 1732 przybył do Kazania na zaproszenie arcybiskupa kazańskiego Hilariona[3] i został cztery lata później[1]. prefektem miejscowego seminarium duchownego. W Kazaniu złożył wieczyste śluby mnisze. W 1740 został rektorem seminarium duchownego w Kazaniu[1] Dziesięć lat później został przełożonym monasteru Zaśnięcia Matki Bożej w Swijażsku i otrzymał godność archimandryty[2]. Rektorem seminarium był jeszcze do 1744[1].

6 czerwca 1749 został wyświęcony na biskupa tobolskiego i syberyjskiego, natychmiast otrzymując godność metropolity. Na Syberii kontynuował działania swoich poprzedników w zakresie chrystianizacji rdzennych ludów wyznających pogaństwo. Podobnie jak działający w tym samym czasie w Kazaniu arcybiskup Łukasz posługiwał się przy tym środkami przymusu ekonomicznego i społecznego, w szczególny sposób represjonował staroobrzędowców[1]. Sześć lat później, po wybuchu powstania w Baszkirii, został przeniesiony na katedrę suzdalską i jurjewską - w tym samym czasie arcybiskup Łukasz przestał być biskupem kazańskim[1]. W 1760 zmarł[2].

Uwagi edytuj

  1. Alternatywne formy zapisu: Gławacki, Głowatski.

Przypisy edytuj