Syryjskoprawosławny patriarcha Antiochii

lista w projekcie Wikimedia

Syryjskoprawosławny patriarcha Antiochii – jeden z patriarchów w Kościołach wschodnich, zwierzchnik Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego.

Przed 518 r. oba Kościoły – greckoprawosławny i syryjskoprawosławny – uznawały tych samych patriarchów.

Syryjskoprawosławni patriarchowie Antiochii edytuj

Zobacz też edytuj