System dwublokowysystem partyjny występujący w państwach demokratycznych, charakteryzujący się skupieniem dwóch sił politycznych wokół dwóch bloków.

System ten jest podobny do systemu dwupartyjnego z tą różnicą, że wewnątrz bloków występuje bardzo duże zróżnicowanie poglądów (np. we włoskim bloku Dom Wolności znajdowały się partie narodowo-konserwatywne (Sojusz Narodowy), wywodzące się z ruchu faszystowskiego (Akcja Socjalna) i socjalistyczne (Nowa Włoska Partia Socjalistyczna)), a postulaty bloków nie dążą ku centrum.

System dwublokowy występuje w miejscach gdzie nie ma okręgów jednomandatowych, a występuje ordynacja proporcjonalna.

Przykłady:

Bibliografia edytuj

  • Wojciech Sokół, Marek Żmigrodzki (red.), Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Lublin 2005