System przyczynowy, system fizyczny, system nieantycypujący – układ, w którym wyjścia zależą od wejść bieżących i przeszłych, ale nie od wejść przyszłych. Układ taki nie wykazuje reakcji, nim nie nastąpi jego pobudzenie.

Wyjście takiego układu zależy tylko od wejść dla wartości

W teorii sterowania przyczynowość oznacza, że realizacja transmitancji regulatora nie wymaga predykcji (prognozowania) sygnałów pomiarowych z obiektu, to znaczy może być zrealizowana na podstawie poprzednich i bieżących wartości sygnałów pomiarowych.

Przykład

edytuj

Prostym przykładem nieprzyczynowej funkcji przejścia jest odwrotność transmitancji opóźnienia:

 

co można zapisać w postaci czasowej:

 

Powyższa zależność oznacza, że do wyznaczenia bieżących wartości sygnału   konieczne są wartości sygnału wyjścia   w chwilach przyszłych