System zarządzania pakietami

System zarządzania pakietami – zestaw narzędzi służących do automatycznej instalacji, aktualizacji, konfiguracji i usuwania pakietów oprogramowania. Korzystanie z zarządcy pakietów różni się od instalowania pojedynczych pakietów ręcznie tym, iż zarządca zwykle obsługuje zależności i potrafi ściągnąć z Internetu wymagane pakiety. Termin ten jest najczęściej stosowany w odniesieniu do systemów typu Unix.

Synaptic Package Manager
Zarządca pakietów aptitude
Systemy zarządzania pakietami
Nazwa(-y) Pakiety System(-y) Uwagi
apt, aptitude, dselect deb Debian, Ubuntu
YUM RPM Yellow Dog Linux, Fedora Core, SuSE, CentOS
urpmi RPM Mandriva Linux
poldek RPM PLD
YaST RPM SuSE
Zypper RPM Opensuse
pacman tar NND i Arch Linux
Porty, pkg tar FreeBSD
Portage tar Gentoo
Pkgsrc tar NetBSD
Software Distributor depot HP-UX
swaret, slapt-get tgz Slackware aplikacje dodatkowe, nieoficjalne
Updateos TGZex KateOS
Bower biblioteki JavaScript Niezależny
npm biblioteki JavaScript Niezależny
Composer biblioteki php Niezależny
Windows Package Manager EXE, MSI Windows 10