System zarządzania tłumaczeniami

System zarządzania tłumaczeniami (Translation Management System – TMS), dawniej system zarządzania globalizacją (Globalization Management System – GMS), to rodzaj oprogramowania do automatyzacji wielu części procesu tłumaczenia i maksymalizacji wydajności tłumacza. Ideą systemu zarządzania tłumaczeniami jest zautomatyzowanie wszystkich powtarzalnych i mało istotnych czynności, które mogą być wykonane przez oprogramowanie i pozostawienie ludziom jedynie kreatywnej pracy związanej z tłumaczeniem i recenzowaniem. System zarządzania tłumaczeniami zazwyczaj obejmuje co najmniej dwa rodzaje technologii: technologię zarządzania procesami, która automatyzuje przepływ pracy oraz technologię lingwistyczną, która wspomaga tłumacza.

W typowym TMS technologia zarządzania procesami służy do monitorowania treści języka źródłowego pod kątem zmian i kierowania jej do różnych tłumaczy i recenzentów z całego świata, którzy zazwyczaj uzyskują dostęp do TMS przez Internet.

Systemy zarządzania tłumaczeniami są obecnie najczęściej używane do zarządzania różnymi aspektami działalności tłumaczeniowej.

Nazwa Edytuj

Chociaż systemy zarządzania tłumaczeniami (TMS) wydają się obecnie preferowanym terminem w branży lokalizacji językowej, rozwiązania te są również znane jako systemy zarządzania globalizacją (GMS) lub globalne systemy zarządzania treścią (GCMS). Łączą się z systemami zarządzania treścią (CMS) i działają jako osobne, ale powiązane programy lub jako proste dodatki, które mogą spełnić określone wymagania wielojęzyczne[1].

Przegląd Edytuj

TMS zazwyczaj łączy się z CMS w celu zarządzania treściami w języku obcym. Zwykle odnosi się do następujących kategorii w różnym stopniu, w zależności od każdej oferty:

CMS najlepiej radzi sobie z zarządzaniem procesami. Narzędzia do zarządzania biznesowego i tłumaczenia są zaś mocnymi stronami TMS.

Cechy i zalety Edytuj

Wymierne korzyści płynące z korzystania z TMS są podobne do tych, które można znaleźć w CMS, ale z naciskiem na wielojęzyczność[2]: przepływ pracy lokalizacji jest zautomatyzowany, co zmniejsza koszty zarządzania i koszty ogólne oraz czas dla wszystkich zaangażowanych; zmniejszają się koszty lokalizacji, skraca się czas wprowadzania produktów na rynek i poprawia się jakość tłumaczeń; wreszcie współpraca między centralą a oddziałami krajowymi wzrasta dzięki dokładniejszej sprawozdawczości. Typowy przepływ pracy TMS składa się z następujących kroków:

Wykrywanie zmian zaktualizowanych lub nowych materiałów jest koniecznością zarówno w standardowych komercyjnych systemach CMS, jak i w przypadku systemów budowanych na indywidualne zamówienie. Treść jest automatycznie pobierana z CMS i pakowana w celu przesłania do TMS. W niektórych przypadkach do późniejszej analizy i tłumaczenia może być potrzebna manipulacja plikami. Menedżerowie projektów dostosowują przepływy pracy do swoich potrzeb biznesowych. Każdy uczestnik przepływu pracy otrzymuje powiadomienie o nowej pracy do wykonania, a do każdego projektu i każdego zadania przypisywany jest unikalny numer w celu śledzenia. Tłumacze i weryfikatorzy pracują w trybie online lub offline, a ich zapytania i komentarze są śledzone przez system. Tłumacze lub weryfikatorzy otrzymują komentarze od krajowych recenzentów klienta w celu weryfikacji i wprowadzenia ewentualnych poprawek. Po zatwierdzeniu dokumentów baza TM jest automatycznie aktualizowana do późniejszego wykorzystania. Na koniec przetłumaczone materiały są zwracane do ich systemu CMS w celu publikacji, a wskaźniki produktywności i wydajności są dostępne w raportach.

Technologia lingwistyczna na ogół obejmuje przynajmniej pamięć tłumaczeniową i bazę terminologiczną; niektóre systemy integrują również technologię tłumaczenia maszynowego.[3] Pamięć tłumaczeniowa to baza wszystkich przetłumaczonych wcześniej zdań. Podczas gdy tłumacz wykonuje tłumaczenie, automatycznie otrzymuje monit z podobnymi zdaniami z pamięci, które zostały wcześniej przetłumaczone. Baza terminologiczna to glosariusz zawierający określone słowa i wyrażenia oraz ich odpowiednie do kontekstu tłumaczenia.

System tłumaczenia maszynowego to program, który wykorzystuje technologię przetwarzania języka naturalnego do automatycznego tłumaczenia tekstu z jednego języka na inny.

Przyszłość Edytuj

Przyszłe trendy w TMS obejmują:

  • współpraca z większą liczbą CMS: menedżerowie treści powinni mieć możliwość zamawiania tłumaczeń we własnym środowisku
  • powiązanie ze środowiskami autorskimi tekstu: w celu wykorzystania istniejących wielojęzycznych treści w stosunku do nowego pisania
  • włączenie funkcji zarządzania przedsiębiorstwem: podgląd kosztów lokalizacji i ram czasowych
  • integracja z systemami przedsiębiorstwa: aplikacjami księgi głównej i narzędziami do automatyzacji sił sprzedaży

Rynki docelowe i licencje Edytuj

Oferta TMS kierowana jest do dwóch głównych grup klientów. Z jednej strony firmy zajmujące się wyłącznie tworzeniem oprogramowania przyciągają producentów treści i sprzedają swoją ofertę bez żadnych zobowiązań i dodatkowych usług. Z drugiej strony twórcy oprogramowania mogą być również dostawcami usług językowych (LSP), więc oferują swoje usługi językowe zamiast niestandardowej oferty technologicznej w celu łatwiejszej integracji klienta. To ostatnie jest powszechnie określane jako rozwiązanie typu captive, co oznacza, że kupujący muszą korzystać z usług językowych dewelopera TMS, aby skorzystać z ich platformy[2].

Producenci treści z preferowanymi lub wcześniejszymi umowami o świadczenie usług językowych z zewnętrznymi dostawcami usług internetowych mogą preferować zachowanie niezależności i zakup wyłącznie licencji na oprogramowanie. Jednak połączona opcja rozwiązania technologicznego i usług językowych w jednym pakiecie z pewnością będzie bardziej opłacalna. Podobnie, dostawcy usług internetowych mogą preferować kontakt z dostawcami technologii, którzy nie są częścią konkurencji, oferując również usługi językowe. Wielu dostawców usług tłumaczeniowych poczuło się zagrożonych ze strony firmy SDL, gdy ta kupiła Trados w 2005 roku, stając się największym dostawcą technologii tłumaczeniowych, a jednocześnie oferując usługi językowe w ramach swojej działalności[4]. W rezultacie inne firmy zaczęły wprowadzać swoje systemy zarządzania tłumaczeniami w chmurze łączące funkcjonalność TMS z narzędziami CAT i edytorami tłumaczeń online.

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. Brandon Liu. Brandon Liu: How does a Content Management System (CMS) work?. 2015. [dostęp 2016-11-25].
  2. a b SDL. „Globalization Management Systems Building a Better Business Case”. 2007. [dostęp 2010-04-18].
  3. Vashee, Kirti (2018). „Statistical machine translation and translation memory: An integration made in heaven!”. ClientSide News Magazine. 7 (6): 18–20. [dostęp 2007-09-28].
  4. GALA. „GALA Report: SDL-TRADOS Merger Survey Results”. 2005. [dostęp 2010-04-18].