Zarządzanie procesami biznesowymi

Zarządzanie procesami biznesowymi (ang. business process management, BPM) – podejście do zarządzania koncentrujące się na optymalizacji przebiegu procesów biznesowych w organizacjach.

Business Process Management Life-Cycle.svg

Narzędzie informatyczne wspierające BPMEdytuj

Do głównych funkcjonalności systemów BPM zaliczamy:

  • uwolnienie i odpowiednie kierowanie przepływem informacji oraz nadzór nad poszczególnymi działaniami,
  • mapowanie, wizualizacja i analiza procesów,
  • odzwierciedlenie przebiegu procesów w elektronicznych formularzach zapisu i kontroli danych,
  • budowa i nadawanie obiegu elektronicznych formularzy, spójnie z przebiegiem procesu,
  • projektowanie i nadzorowanie ścieżki zadań – workflow,
  • kontrola poszczególnych etapów realizacji działań.