Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Użycie

Uniwersalny szablon cytowania źródeł. Jest to mocno uproszczona wersja standardowych szablonów cytowania: {{Cytuj książkę}}, {{Cytuj pismo}} i {{Cytuj stronę}}. Dzięki integracji zapewnia spójny wygląd wszystkich przypisów i pozycji bibliograficznych.

Autorzy

Wszystkie pola, w których przekazywany jest autor podlegają analizie, dzięki której automatycznie znajdowane są imiona i nazwiska, a imiona są skracane. Do sterowania analizą służą znaki specjalne. Zobacz też przykłady na Szablon:Cytuj/test#Autorzy.

znak opis przykład
średnik (;) oddziela kolejnych autorów, umożliwia podawanie więcej niż jednego autora w jednym parametrze …|… = Jan Kowalski; Adam Nowak |…
przecinek (,) oddziela kolejnych autorów albo jeśli w polu jest podany średnik to oddziela nazwisko od imion, gdy stosowany jest zapis katalogowy, tj. najpierw nazwisko a po nim imiona; przydatne również jeśli autor ma więcej niż jedno nazwisko …|… = Kowalski, Jan; |…
hash (#) umieszczony przed pierwszym wyrazem oznacza, że jest to nazwisko, które powinno zawsze być zapisywane przed imionami; przydatne do przekazywania autorów azjatyckich …|… = #Suzuki Ito |…


(Suzuki to nazwisko, a Ito to imię)

cudzysłowy ("…") umieszczony na początku i na samym końcu umożliwia wpisanie instytucji jako autorów; analiza zostaje całkowicie wyłączona, a treść wyświetlana bez zmian; przydatne do podania autorów-instytucji, np. przy cytowaniu dokumentów …|… = "Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu" |…
gwiazdka (*) (odradzane) umieszczony na początku nazwy oznacza, że analiza nazwy ma zostać wyłączona, ale tylko dla danego fragmentu; co oznacza, że może powodować problemy jeśli w nazwie są przecinki, stąd łatwiej zwykle używać cudzysłów …|… = * LifeTime Community Working Groups |…

Jeśli autorów jest nie więcej niż trzech to w ich nazwach można stosować wikizację np. „…|… = [[Jan Kowalski]] |…”. Jeśli jest ich więcej to wikizacja ma sens jedynie dla pierwszego, gdyż jedynie pierwszy autor jest jawnie prezentowany. Pełna lista jest dostępna w dymku z podpowiedzią stowarzyszonym ze słowami „i inni” dodawanym bezpośrednio po pierwszym autorze. Prezentacja tych danych zależy od używanej przeglądarki.

Uwaga
Użycie średnika jest praktycznie obowiązkowe jeśli jedyny autor ma dwuwyrazowe nazwisko. Przykłady poprawnie obsługiwanych wywołań to „[[Ignace de La Potterie|La Potterie, Ignace de]];” lub „Del Soldato, Eva;”.

Powyższa analiza jest ograniczana do kilkuset pierwszych bajtów treści pola.

Istnieją trzy pola autor, redaktor i autor r, dla których następujące kombinacje w ramach jednego wywołania są poprawne:

wywołanie znaczenie
… |autor = AAA |tytuł = XXX |… podano autora(ów) całości publikacji
… |redaktor = RRR |tytuł = XXX |… podano redaktora(ów) całości publikacji
… |autor r = BBB |rozdział = YYY |redaktor = RRR |tytuł = XXX |… podano autora(ów) rozdziału oraz redaktora(ów) całości publikacji
… |autor r = BBB |rozdział = YYY |autor = AAA |tytuł = XXX … |… podano autora(ów) rozdziału oraz autorów całości publikacji

Linki zewnętrzne

Za generowanie linków zewnętrznych odpowiadają dwa pola url i archiwum. Stowarzyszone z nimi są odpowiednio data dostępu i zarchiwizowano. Zasady poprawnego zapisu odwołania do źródeł dostępnych w sieci wymagają aby zawsze podawać datę dostępu do informacji. Istnieją serwisy internetowe, które w swoim adresie zawierają datę archiwizacji i pełen adres oryginalnego źródła. Pozwala to na uproszczenie wypełniania parametrów szablonu zgodnie z poniższą tabelą.

url archiwum Uwagi
podany podany Uniwersalna wersja na okoliczność wszelkich serwisów archiwizujących.
//web.archive brak Metoda uproszczona, w której brakujące dane (url, zarchiwizowano) są automatycznie uzyskane z adresu do serwisu archiwizującego.
brak podany Brak pierwotnego adresu do serwisu oznacza, że cytowane treści są dostępne jedynie w formie zarchiwizowanej.
<nowiki>podany</nowiki> podany Metoda pozwalająca na wyłączenie pierwotnego adresu do serwisu, co oznacza, że cytowane treści są dostępne jedynie w formie zarchiwizowanej.
brak //web.archive Obsługiwana jest wersja uproszczona, w której data archiwizacji (zarchiwizowano) jest automatycznie uzyskana z adresu do serwisu archiwizującego.

Adres przekazywany do url jest domyślne podłączany pod tytuł lub czasopismo, jeśli tytułu nie podano. Gdyby takie zachowanie było nieprawidłowe to należy z pola zrezygnować i zastosować standardowy zapis tworzenia linków zewnętrznych bezpośrednio w odpowiednim polu.

Patent

Cytowanie opisów patentowych umożliwia pole patent, w którym podaje się identyfikator patentu lub zgłoszenia patentowego. Nadaje ono specyficzne znaczenie następującym polom:

Pole Funkcja Opis
autor wnioskujący Podmiot składający wniosek, zazwyczaj przedsiębiorstwo lub instytucja państwowa zatrudniająca wynalazcę.
inni wynalazca Faktyczny odkrywca. Można go pominąć, jeśli jest także wnioskodawcą.
data data wydania lub data wniosku Znaczenie zależy od tego czy cytowany jest patent czy zgłoszenie patentowe.
tytuł tytuł Taki jak we wniosku patentowym.
patent identyfikator patentu Format wg tabeli poniżej.
url link pod tytułem lub nie Brak pola generuje link automatycznie. Wartość specjalna umożliwia jego wyłączenie, jeśli adres utworzony automatycznie nie wskazuje właściwego dokumentu.

Identyfikator patentu lub zgłoszenia musi przyjąć jedną z następujących form:

Wzór Opis
XX ##### Identyfikator patentu z kraju o kodzie XX i numerze #####. Generuje automatyczny link do wyszukiwarki patentów w Espacenet(inne języki).
zgłoszenie XX ##### Identyfikator zgłoszenia patentowego z kraju o kodzie XX i numerze #####. Generuje automatyczny link do wyszukiwarki patentów w Espacenet.
XX##### Identyfikator patentu z kraju o kodzie XX i numerze #####. Generuje automatyczny link do wyszukiwarki patentów w Google.
zgłoszenie XX##### Identyfikator zgłoszenia patentowego z kraju o kodzie XX i numerze #####. Generuje automatyczny link do wyszukiwarki patentów w Google.
USPTO ##### Identyfikator amerykańskiego patentu o numerze #####. Generuje automatyczny link do wyszukiwarki patentów w tamtejszym urzędzie.
USPTO ##### Identyfikator amerykańskiego zgłoszenia patentowego o numerze #####. Generuje automatyczny link do wyszukiwarki patentów w tamtejszym urzędzie.

Narzędzia cytowania

Zestawienie narzędzi ułatwiających wstawianie szablonów cytowania znajduje się na stronie Wikipedia:Narzędzia cytowania.

Przykłady

książka – podstawowe użycie
* {{Cytuj |autor = [[Roman Murawski]] |tytuł = Filozofia matematyki |wydawca = [[Wydawnictwo Naukowe PWN]] |miejsce = Warszawa |rozdział = całka |data = 2001 |isbn = 8301136049 |s = 12–15}}
książka – trzech autorów, tytuł z wikilinkiem, wydanie
* {{Cytuj |autor = [[Joe Bloggs]]; John Smith; Jim Smythe |tytuł = [[Tysiąc akrów|1000 akrów]] |wydanie = 2 |data = 1922 |wydawca = Gebethner i Wolff |s = 103}}
czasopismo naukowe
* {{Cytuj |autor = Benoit Viollet, Fabrizio Andreelli, Sebastian B. Jørgensen, Christophe Perrin, Alain Geloen, Daisy Flamez, James Mu, Claudia Lenzner, Olivier Baud, Myriam Bennoun, Emmanuel Gomas, Gaël Nicolas, Jørgen F.P. Wojtaszewski, Axel Kahn, David Carling, Frans C. Schuit, Morris J. Birnbaum, Erik A. Richter, Rémy Burcelin, Sophie Vaulont |tytuł = The AMP-activated protein kinase α2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity |data = 2003 |czasopismo = The Journal of Clinical Investigation |doi = 10.1172/JCI16567 |wolumin = 111 |numer = 1 |pmid = 12511592 |pmc = 151837 |s = 91–98}}
 • Benoit Viollet i inni, The AMP-activated protein kinase α2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity, „The Journal of Clinical Investigation”, 111 (1), 2003, s. 91–98, DOI10.1172/JCI16567, PMID12511592, PMCIDPMC151837.
strona WWW
* {{Cytuj |url = https://wyborcza.pl/7,75400,24963690,dajmy-lasom-posadzic-sie-samym.html |autor = [[Adam Wajrak]] |tytuł = Dajmy lasom posadzić się samym |opublikowany = Wyborcza.pl |data = 2019-07-05 |data dostępu = 2022-01-24}}
zarchiwizowana strona WWW
z widoczną w URL-u informacją o archiwizacji:
* {{Cytuj |archiwum = https://web.archive.org/web/20190809220934/https://wyborcza.pl/7,75400,24963690,dajmy-lasom-posadzic-sie-samym.html |autor = [[Adam Wajrak]] |tytuł = Dajmy lasom posadzić się samym |opublikowany = Wyborcza.pl |data = 2019-07-05}}
bez danych o archiwizacji w URL-u:
* {{Cytuj | url = http://wyborcza.pl/1,75475,13748049,Milion_widzow_obejrzalo__Drogowke_.html| autor = *Redakcja Kulturalna | tytuł = Milion widzów obejrzało „Drogówkę” | data = 2013-04-16 | opublikowany = Wyborcza.pl | archiwum = http://archive.is/gupyt |zarchiwizowano= 2013-09-20}}
Redakcja Kulturalna, Milion widzów obejrzało „Drogówkę” [online], Wyborcza.pl, 16 kwietnia 2013 [zarchiwizowane z adresu 2013-09-20].

Szablony

Gotowe zestawy do skopiowania i wypełnienia:

 • cytowanie książki
  {{Cytuj |autor = |tytuł = |wydanie = |miejsce = |wydawca = |data = |opis = |s = |isbn = }}
  {{Cytuj |autor r = |rozdział = |redaktor = |tytuł = |wydanie = |miejsce = |wydawca = |data = |opis = |s = |isbn = }}
 • cytowanie artykułu z czasopisma
  {{Cytuj |autor = |tytuł = |czasopismo = |odpowiedzialność = |wolumin = |numer = |miejsce = |wydawca = |data = |s = |issn = }}
 • cytowanie strony internetowej
  {{Cytuj |autor = |url = |tytuł = |praca = |opublikowany = |data = |data dostępu = 2024-05-29}}

Należy pamiętać o usunięciu niewykorzystanych pól.

Błędy i komunikaty

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikipedia:Kawiarenka/Kwestie techniczne.

Szablon w wyniku analizy i przetwarzana parametrów dodaje na końcu wyniku kategorie i komunikaty informujące o błędach lub o sposobie działania.

Brakujące pola: nazwy pól. Nieprawidłowe pola: nazw pól. Nieznane pola: nazwy pól. Przestarzałe pola: nazwy pól. Gołe linki: nazwy pól.
Standardowe sprawdzanie wartości parametrów z użyciem {{#invoke:Sprawdź|Parametry}}. Należy również pilnować zasady, że nie podaje się pustych pól.
 Kategoria:Szablon cytuj do sprawdzenia (edytujdysk.historialinkująceobserwujrejestr • 72 elementów)
Tylko tytuł.
Wykrywanie wywołań szablonu tylko z jednym niepustym polem tytuł.
 Kategoria:Szablon cytuj do sprawdzenia (edytujdysk.historialinkująceobserwujrejestr • 72 elementów)
???
Nie udało się zidentyfikować typu cytowanego źródła. Dobór przekazanych parametrów sugeruje najczęściej cytowanie strony internetowej z książką lub czasopismem.
 Kategoria:Szablon cytowania bez określonego trybu (edytujdysk.historialinkująceobserwujrejestr • 2890 elementów)
p?
Podano jednocześnie pola opublikowany i wydawca. To pierwsze nie jest w takim przypadku wyświetlane.
 Kategoria:Szablon cytowania zawiera pola 'opublikowany' i 'wydawca' (edytujdysk.historialinkująceobserwujrejestr • 0 elementów)
j?
Podano dwa pola czasopismo i opublikowany o identycznej treści.
 Kategoria:Szablon cytuj do sprawdzenia (edytujdysk.historialinkująceobserwujrejestr • 72 elementów)
!!!
Analiza pola z listą autorów sygnalizuje problem z ich odróżnianiem stosując przecinek jako separator
 Kategoria:Szablon cytuj do sprawdzenia (edytujdysk.historialinkująceobserwujrejestr • 72 elementów)
a?
Szablony cytujące czasopisma, które mają podany identyfikator pmid mogą zawierać i często zawierają listę autorów w formacie przypominającym zapis na stronach PMID.
 Kategoria:Szablon cytowania zastosował alternatywną metodę analizy pola z opisem autora (edytujdysk.historialinkująceobserwujrejestr • 81 elementów)
wiki?
Istnieje podejrzenie, że cytowane źródło może wskazywać na Wikipedię.
 Kategoria:Szablon cytowania wskazuje na Wikipedię (edytujdysk.historialinkująceobserwujrejestr • 25 elementów)
dostęp?
Akceptowane wartości w polu dostęp są zdefiniowane w Moduł:Cytuj/dostęp.
 Kategoria:Szablon cytuj do sprawdzenia (edytujdysk.historialinkująceobserwujrejestr • 72 elementów)
url
Początek adresu w polu url sugeruje, że jest to link, który może być wygenerowany z użyciem jakiegoś pola obsługującego identyfikator publikacji.
 Kategoria:Szablon cytuj do sprawdzenia (edytujdysk.historialinkująceobserwujrejestr • 72 elementów)
Url
W szablonie znajduje się niepuste pole url lecz jego wartość nie została użyta. Prawdopodobnie pole z tytułem zawiera już inny link.
 Kategoria:Szablon cytuj do sprawdzenia (edytujdysk.historialinkująceobserwujrejestr • 72 elementów)
1 stycznia
Daty podane w formacie RRRR-01-01 zostały uznane za bardzo częsty błąd generowany przez Citoid, który daty roczne wzbogaca o dzień 1 stycznia. Są one automatycznie zamieniane na RRRR. Jeśli data 1 stycznia RRRR ma być faktycznie umieszczona w szablonie to należy zastosować dowolny alternatywny jej zapis.
Ta informacja nie dodaje żadnej kategorii
data?, data dostępu?, zarchiwizowano?
Nieprawidłowa lub nierozpoznana data. W przypadku stron internetowych lub szablonów pochodnych, na przykład linkujących do zewnętrznych baz danych, może to być również brak dziennej daty dostępu.
 Kategoria:Szablon cytuj do sprawdzenia (edytujdysk.historialinkująceobserwujrejestr • 72 elementów)
i inni
W polu z listą autorów znaleziono treść i inni lub jej synonim. Szablon nie narzuca żadnych ograniczeń na liczbę osób, więc najlepiej zawsze wymieniać wszystkich.
 Kategoria:Szablon cytowania nie zawiera wszystkich autorów (edytujdysk.historialinkująceobserwujrejestr • 367 elementów)

Istnieje też możliwość wskazania, że szablon zmienił nazwę czasopisma z wykorzystaniem modułu Moduł:Cytuj/czasopisma. W tym celu należy dopisać w swoim CSS następujący kod:

.citation.c:after {
	color: [kolor];
	font-weight: bold; [linia opcjonalna]
	content: " [wyświetlany tekst komunikatu]";
}
Przykład:
.citation.c:after {
	color: magenta;
	font-weight: bold; 
	content: " c ?";
}
daje dopisek „ c?”.

Parametry szablonu (strukturyzacja VE)

Uwaga! Część aliasów zawiera wersję z innych języków i nie powinno się ich używać. Np. aliasy w języku angielskim ułatwiają tłumaczenie z Angielskiej Wikipedii. Niezależnie od tego zawsze lepiej jest używać form podstawowych, nie aliasów.

Tego szablonu używamy, kiedy chcemy podać źródło informacji.

Parametry szablonu[Zarządzaj dokumentacją szablonu]

Ten szablon ma niestandardowe formatowanie.

ParametrOpisTypStatus
Autor publikacji (imię i nazwisko)autor author vauthors authors

Imię i nazwisko autora lub autorów. Wielu autorów należy oddzielić średnikiem („;”). Można tworzyć odnośniki jak w kodzie źródłowym ([[Imię nazwisko]]). Przy cytowaniu dokumentów urzędowych itp. nazwę instytucji można podać w cudzysłowie: "Nazwa instytucji"; wówczas autor zostanie wyświetlony bez modyfikacji. Jeśli cytowany jest patent to autorem jest wnioskujący.

Treśćsugerowany
Autor rozdziału (imię i nazwisko)autor r

Imię i nazwisko autora rozdziału, który został podany w polu „tytuł rozdziału”. W parametrze można przekazać wielu autorów oddzielając kolejnych średnikiem. Można tworzyć odnośniki jak w kodzie źródłowym ([[Imię nazwisko]]), jeśli autor ma artykuł w Wikipedii.

Ciąg znakówopcjonalny
Redaktor (imię i nazwisko)redaktor

Imię i nazwisko redaktora. W parametrze można przekazać wielu redaktorów oddzielając kolejnych średnikiem. Można tworzyć odnośniki jak w kodzie źródłowym ([[Imię nazwisko]]).

Treśćopcjonalny
Tytuł rozdziału lub nazwa hasłarozdział chapter

Pełny tytuł rozdziału lub inaczej wydzielonej części publikacji, nazwa hasła lub artykułu w encyklopedii, słowniku.

Treśćopcjonalny
Tytuł źródłatytuł title

Tytuł publikacji, strony internetowej lub nazwa oprogramowania. Można tworzyć odnośniki jak w kodzie źródłowym ([[tytuł]]), jeśli źródło ma artykuł w Wikipedii. Można również podać link zewnętrzny ([url tytuł]), jeśli cytujemy stronę internetową lub treść źródła jest dostępna w Internecie, np. w Google Books. Jeśli podany jest link zewnętrzny należy odpowiednio wypełnić pole „data dostępu”.

Treśćwymagany
Czasopismoczasopismo journal newspaper magazine periodical

Nazwa czasopisma. Można tworzyć odnośniki jak w zwykłym tekście ([[czasopismo]]). Linki wewnętrzne do artykułu o czasopiśmie najlepiej jednak wskazać na stronie [[Moduł:Cytuj/czasopisma]] – wówczas linki wstawiane będą automatycznie. W ww. module można też zdefiniować skrótowe nazwy czasopism. Uwaga: dla stron internetowych (np. stron gazet, portali informacyjnych, blogów itp.) użyj odpowiednio pól „praca” lub „opublikowany”.

Treśćopcjonalny
Datadata date year

Data publikacji. Preferowany format RRRR-MM-DD. Akceptowane są daty niepełne, czyli sam rok lub rok i miesiąc. Dopuszczalne są również niektóre zapisy stosowane w opisie bibliograficznym (przedział lat, rok przypuszczalny, ustalony lub przybliżony, itp.). Brak daty wydania należy podawać jako „b.r.”. Uwaga: szablon automatycznie zmienia datę dzienną na roczną w przypadku dat RRRR-01-01. Jeśli 1 stycznia jest faktyczną datą publikacji, należy zastosować zapis „1 stycznia RRRR” lub „RRRR-1-1” itp.

Ciąg znakówsugerowany
Data dostępudata dostępu access-date

Data w formacie RRRR-MM-DD, która określa dzień, w którym podane źródło było rzeczywiście przeglądane i w którym informacje podane w artykule rzeczywiście znajdowały się pod podanym odnośnikiem. Data ta dotyczy przede wszystkim stron internetowych i podobnych źródeł, które mogą być aktualizowane lub zmieniane, nie dotyczy zaś książek czy artykułów w czasopismach.

Ciąg znakówsugerowany
ISBNisbn

Identyfikator ISBN książki. Jeżeli książka ma kilka ISBN, można podać je wszystkie, rozdzielając spacją. Numer można podać bez dywizów, szablon wstawi je automatycznie w odpowiednie miejsca.

Ciąg znakówopcjonalny
ISSNissn

Numer ISSN wydawnictwa ciągłego (czasopisma), dostępny również dla tomów książek wydawanych w wydaniach ciągłych, jak np. roczniki statystyczne, np. 1640-3630. W przypadku podania DOI, numer ISSN jest zbędny.

Ciąg znakówopcjonalny
Wydaniewydanie issue

W przypadku książek należy podać wydanie (edition) cyfrą arabską, jeśli nie była to pierwsza publikacja książki. Pomija się inne informacje dot. wydania (np. „rozszerzone” itp.).

Ciąg znakówopcjonalny
Wolumin lub tomwolumin volume

Numer woluminu czasopisma lub numer tomu książki.

Ciąg znakówopcjonalny
Numer czasopisma w ramach woluminunumer number

Numer czasopisma w ramach woluminu.

Ciąg znakówopcjonalny
Inni autorzyinni

Używane przy wymienianiu innych twórców dzieła. Kilku twórców oddzielamy średnikami. Należy na końcu zaznaczyć ich funkcję jako np. (tłum.), (red.), (ilus.). Jeśli cytowany jest patent to w tym polu podawany jest wynalazca.

Ciąg znakówopcjonalny
Dodatkowy opisopis

Pozwala umieścić dalszy opis źródła, na przykład numer części, nazwę serii.

Ciąg znakówopcjonalny
Miejsce wydaniamiejsce publication-place location place

Miejsce wydania książki lub czasopisma. Kilka miejsc wydania oddziela się półpauzą (–) bez odstępu.

Ciąg znakówopcjonalny
Wydawnictwowydawca publisher

Wydawca książki, czasopisma lub portalu internetowego – można tworzyć odnośniki do istniejącego w Wikipedii artykułu o wydawnictwie.

Treśćopcjonalny
Strony, kolumny itp.s page pages

Wskazuje na pierwszą stronę lub zakres stron, które były źródłem informacji (np. 580 lub 580–594). Szablon automatycznie wstawia skrót s., chyba że wartość nie jest liczbą dziesiętną (wówczas należy podać również ten skrót, np. „s. XV–XVII”, „s. M15–M18”). Nie należy tu podawać całkowitej liczby stron w książce.

Ciąg znakówopcjonalny
Odpowiedzialnośćodpowiedzialność

Osoba odpowiedzialna prawnie za treść wydawnictwa ciągłego. Redaktor naczelny, ciało zbiorowe itp. W przypadku CD-Action: Zbigniew Bański – redaktor naczelny.

Ciąg znakówopcjonalny
Nazwa źródła internetowegopraca work

Jeżeli cytowane jest źródło internetowe (np. artykuł, hasło w encyklopedii internetowej, rekord w bazie danych, artykuł w czasopiśmie internetowym – które podaje się w polu „tytuł” i odnośnik do niego w polu „URL”), podaje się w tym polu nazwę encyklopedii, bazy danych, czasopisma itp. Pole stanowi odpowiednik pola „tytuł” przy wypełnionym polu „rozdział” dla książek i podobnych publikacji. Np. dla rekordu w bazie danych w tym polu podaje się nazwę tej bazy, nazwę rekordu podaje się w polu „tytuł”, odnośnik do rekordu w polu „URL”, a instytucję odpowiedzialną za bazę danych w polu „Nazwa serwisu lub instytucji odpowiedzialnej”.

Ciąg znakówopcjonalny
Nazwa serwisu lub instytucji odpowiedzialnejopublikowany website

Nazwa serwisu lub portalu internetowego bądź nazwa instytucji, która prowadzi dany serwis lub portal (nie jest to miejsce na wpisywanie skróconej wersji adresu strony), np. dla strony „www.stat.gov.pl” można podać „Główny Urząd Statystyczny”, dla „www.sejm.gov.pl” – „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej”, a dla „www.gazeta.pl” – „Gazeta.pl”.

Ciąg znakówsugerowany
Seriaseria series

Tytuł serii wydawniczej

Ciąg znakówopcjonalny
Typ nośnikatyp nośnika

Rodzaj nośnika publikacji w formie elektronicznej.

Ciąg znakówopcjonalny
Numer patentupatent

Kod urzędu patentowego (zwykle dwuliterowy kod kraju) i numer patentu. Wnioskującego o patent należy podać w polu „autor”, a o wynalazcy można wspomnieć w polu „inni”.

Ciąg znakówopcjonalny
DOIdoi

Digital object identifier, np. 10.1016/j.coi.2004.08.001.

Ciąg znakówopcjonalny
LCCNlccn

Identyfikator LCCN książki w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Ciąg znakówopcjonalny
PMIDpmid

Identyfikator bazy PubMed.

Ciąg znakówopcjonalny
PMCpmc

Identyfikator PMC.

Ciąg znakówopcjonalny
Bibcodebibcode

Identyfikator Bibcode.

Ciąg znakówopcjonalny
OCLCoclc

Numer identyfikacyjny w Online Computer Library Center, np. 3185581.

Ciąg znakówopcjonalny
Identyfikator arXivarxiv

Numer identyfikacyjny w elektronicznym archiwum naukowych preprintów.

Ciąg znakówopcjonalny
Identyfikator JSTORjstor

Numer identyfikacyjny w cyfrowej bibliotece JSTOR.

Ciąg znakówopcjonalny
Identyfikator Open Libraryol

Numer identyfikacyjny w cyfrowej bibliotece Open Library (bez prefiksu OL).

Ciąg znakówopcjonalny
Identyfikator niestandardowyid

Niestandardowy identyfikator czasopisma. Pamiętaj o podaniu typu identyfikatora, nie tylko samego numeru.

Ciąg znakówopcjonalny
URLurl

Adres URL strony.

URLopcjonalny
Archiwumarchiwum archive-url

Adres URL archiwum strony.

URLopcjonalny
Data archiwizacjizarchiwizowano archive-date

Data zarchiwizowania strony.

Ciąg znakówopcjonalny
Cytatcytat quote

Cytat – może zawierać tag &lt;br /&gt; czy inną wikizację. Cytat pokaże się po tekście „Cytat: ”. Przy długich cytatach, wskazane jest zakończenie cytatu właśnie &lt;br /&gt;, dla klarowności prezentacji całości. Szablon nie doda cudzysłowu lub kursywy. Redakcja szaty graficznej czy interpunkcji cytatu leży w gestii użytkownika i stanowi część wartości parametru.

Treśćopcjonalny
Językjęzyk language

Język publikacji – parametr korzysta z kodów języków szablonu {{lang}}, np. „pl”, „en”, „de”. Jeśli publikacja jest wielojęzyczna to można przekazać więcej kodów oddzielając je znakami odstępu, np. „en pl”.

Ciąg znakówsugerowany
Rodzaj dostępudostęp

Rodzaj dostępu do dokumentu „otwarty” (lub „o”), „zamknięty” („z”), „rejestracja” („r”; gdy publikacja dostępna jest po bezpłatnej rejestracji), „częściowy” („c”; dostępna wersja próbna, limit wyświetleń w ciągu dnia itp.). Podanie parametru skutkuje wyświetleniem odpowiedniej ikonki dostępu przed danym przypisem. W niektórych przypadkach ikonka jest generowana automatycznie – ma to miejsce gdy w szablonie wypełniony jest parametr „pmc” (pojawia się ikonka otwartego dostępu) lub gdy rodzaj dostępu jest zdefiniowany na stronie [[Moduł:Cytuj/dostęp]].

Ciąg znakówopcjonalny
Odnośnikiodn

Wartość „tak” umożliwia włączenie możliwości stosowania przypisów harwardzkich za pomocą szablonu {{odn}}. Jeśli występuje kolizja polegająca na tym, że ten sam zbiór do czterech pierwszych nazwisk autorów i rok publikacji powtarza się więcej niż raz, to wartością parametru jest wyróżnik, który jest małą literą z alfabetu łacińskiego (tj. a, b, […], z), umożliwiający odróżnianie pozycji w przypisach. Inna wartość to jawnie podany pełny identyfikator podobnie jak w szablonie {{anchor}}.

Wartość automatyczna
tak
Ciąg znakówopcjonalny
Dodatkowy opiskropka

Dodatkowa treść umieszczana na samym końcu przypisu.

Ciąg znakówopcjonalny

Dostosowywanie

Ostateczny wynik działania szablonu zawiera niektóre fragmenty opakowane w znaczniki <span>. W zależności od zawartości mają one przypisany atrybut klasy, który może być wykorzystany w CSS do dostosowania wyglądu według własnych upodobań. Lista dostępnych klas jest następująca:

nazwa klasy zawartość znacznika uwagi
.cite-lastname nazwisko autora
.cite-name-before imię lub imiona autora umieszczone przed nazwiskiem widoczne w przypisach, a ukryte w treści głównej i bibliografii
.cite-name-after imię lub imiona autora umieszczone po nazwisku ukryte w przypisach, a widoczne w treści głównej i bibliografii
.cite-name-full imię lub imiona autora
.cite-name-initials inicjały imienia ukryte
.cite-at-al jeśli autorów jest więcej niż trzech to drugi i kolejni autorzy są zamienieni na opis i inni, ich pełna lista jest umieszczona w dymku z podpowiedzią

Kategorie techniczne generowane przez szablon

Zobacz też

Linki zewnętrzne