Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Użycie Edytuj

Szablonu używamy, gdy para lub więcej stron albo ich części wymagają integracji (połączenia) i nie możemy jej wykonać samodzielnie. Szablon wstawiamy na początku artykułu (na samej górze), wstawiając w miejsce po znaku | nazwę artykułu, z którym proponujesz integrację (patrz niżej).

Uwaga: poprawne integrowanie (łączenie) haseł opisane jest tutaj.

Opis parametrów Edytuj

{{Integruj | tytuł drugiego artykułu | argumentacja przemawiająca za integracją | sekcja = tak}}

Szablon posiada trzy parametry:

  • nazwa artykułu, z którym należy przeprowadzić integrację;
  • krótkie wyjaśnienie powodu integracji – jeśli nie zostanie podany, wyświetli się komunikat o jego braku;
  • sekcja - opcjonalny parametr, który przyjmuje wartość "tak", jeśli szablon wstawiany jest do sekcji w artykule.

Przykład Edytuj

{{Integruj | Zapałka}}
{{Integruj | Zapałka | Należy sprawdzić, czy propozycja integracji jest zasadna}}
{{Integruj | Zapałka | sekcja = tak}}

Błędy Edytuj

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikipedia:Kawiarenka/Kwestie techniczne.

Zobacz też Edytuj