Szarada – gatunek literatury stosowanej, zagadka w formie wiersza, w którym w różny sposób zostało zaszyfrowane jakieś zdanie lub wyraz. W szaradzie zwykłej sylaby zaszyfrowanego tekstu są oznaczone kolejno liczbami. Także synonim wszelkich rozrywek umysłowych.

Występowała w formie szarady prasowej i odgrywanych na scenie tzw. żywych szarad (obecnie: kalambury)

Szarada była popularną zabawą salonową, często stanowiła element flirtu. W Emmie Jane Austen pastor Elton daje wyraz swojemu zainteresowaniu jedną z bohaterek, dając jej ułożoną przez siebie szaradę, której rozwiązanie stanowi wyraz "konkury". Podobną scenę odnajdujemy między Lewinem a Kitty w Annie Kareninie Lwa Tołstoja.

Historia szarady w Polsce i na świecie jest opisana w książce Krzysztofa Oleszczyka Szarada.

Zobacz też edytuj

  • Symfozjusz - rzymski pisarz i poeta, autor Enigm - zbioru stu szarad heksametrycznych; uważany za twórcę tego gatunku literackiego
  • ariada