Szyper, także skiper (niem. Schipper od Schiff 'statek', nid. Schipper, ang. skipper) – potoczne określenie kapitana niewielkiej jednostki, na ogół pływającej po wodach śródlądowych lub przybrzeżnych[potrzebny przypis].

W dawnej marynarce wojennej szyper był zastępcą kapitana okrętu.