Tabela nadawcza

Tabela nadawcza (zwana też tabelą likwidacyjną) – to spis zawierający wykaz mieszkańców wsi wraz z opisem gospodarstw chłopskich z 1864 r.

Tabele nadawcze sporządzane były w oparciu o tabele prestacyjne w związku z przeprowadzanym uwłaszczeniem chłopów w Królestwie Polskim z mocy dekretu cara Aleksandra II Romanowa O uwłaszczeniu włościan w Królestwie Polskim z dnia 2 marca 1864 r. Oprócz wspomnianego opisu tabela zawierała również spis przywilejów zwanych serwitutami należnych mieszkańcom wsi a obciążających dobra ziemskie w których pracowali dotychczas pańszczyźniani chłopi[1].

Tabele likwidacyjne w przeciwieństwie do tabel prestacyjnych sporządzane były w języku rosyjskim. Pierwsza strona oprócz godła Rosji zawierała nazwę wsi oraz jej adres[2].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Jerzy Piwek, Budownictwo folwarczne na Kielecczyźnie w XIX w., Kielce 1989, s.131
  2. Search archives, szukajwarchiwach.pl [dostęp 2017-11-20] (ang.).

BibliografiaEdytuj

  • Jerzy Piwek, Budownictwo folwarczne na Kielecczyźnie w XIX w.,Kielce 1989