Tablica potomków

Tablica potomków (także: drzewo, wykres lub lista) – tablica genealogiczna obejmująca wszystkich bezpośrednich potomków danej osoby (zwanej probantem), potocznie nazywana drzewem genealogicznym.

Współcześnie tablica potomków zawiera w sobie zarówno wszystkich synów jak i wszystkie córki. W przeszłości dotyczył jedynie synów, a córki — tylko jeśli dziedziczyły nazwisko, majątek, tytuły czy koronę.

W tablicy potomków wymienia się kolejne pokolenia zstępnych. Kolejność rodzeństwa zachowuje się według starszeństwa (tj. kolejności urodzenia).

Formy prezentacjiEdytuj

Tablica potomków można przedstawić w formie tablicy poziomej lub pionowej, w której wspólny przodek znajduje się z jednej strony (np. na górze albo z lewej strony), a jego zstępni z przeciwstawnej strony (np. na dole albo z prawej strony).

Układ poziomyEdytuj

 syn  syn    syn  syn  córka  syn    córka  syn
 │   │     │   │   │   │      │    │
 └──┬───┘     │   └─────┼──────┘      └───┬───┘
   │       │      │           │
  córka      syn     córka    córka   córka
   │       │      │      │     │
   └──────┬───────┘      └────────────┼─────────┘
      │                 │
      syn               córka
      │                 │
      └───────────────┬─────────────────┘
              │
           wspólny przodek

Układ poziomy odwróconyEdytuj

           wspólny przodek
              │
      ┌───────────────┴─────────────────┐
      │                 │
      syn               córka
      │                 │
   ┌──────┴───────┐      ┌────────────┼─────────┐
   │       │      │      │     │
  córka      syn     córka    córka   córka
   │       │      │           │
 ┌──┴───┐     │   ┌─────┼──────┐      ┌───┴───┐
 │   │     │   │   │   │      │    │
 syn  syn    syn  syn  córka  syn    córka  syn

Układ pionowyEdytuj

                     ┌── syn
              ┌── córka ────┤
              │       └── syn
       ┌── syn  ────┤
       │       │
       │       └── syn ─────── syn
       │
  wspólny ──┤              ┌── syn
  przodek  │              │
       │       ┌── córka ────┼── córka
       │       │       │
       └── córka ────┤       └── syn
              │
              ├── córka
              │       ┌── córka
              └── córka ────┤
                     └── syn

ListaEdytuj

Tablica potomków może mieć też postać listy potomków, w której wspólny przodek znajduje się na początku (na górze listy), a kolejni potomkowie wymienieni są w sposób uporządkowany w kolejnych wersach.

wspólny przodek
 │
 ├──> syn
 │   │
 │   ├──> córka
 │   │   │
 │   │   ├──> syn
 │   │   │
 │   │   └──> syn
 │   │
 │   └──> syn
 │      │
 │      └──> syn
 │
 └──> córka
    │
    ├──> córka
    │   │
    │   ├──> syn
    │   │
    │   ├──> córka
    │   │
    │   └──> syn
    │
    ├──> córka
    │
    └──> córka
       │
       ├──> córka
       │
       └──> syn

W miejsce linii i strzałek często stosuje się wybrany system oznaczania potomków, np.

1.  Wspólny przodek
  1.1.  syn
   1.1.1.  córka
     1.1.1.1.  syn
     1.1.1.2.  syn
   1.1.2.  syn
     1.1.2.1.  syn
  1.2.  córka
   1.2.1.  córka
     1.2.1.1.  syn
     1.2.1.2.  córka
     1.2.1.3.  syn
   1.2.2.  córka
   1.2.3.  córka
     1.2.3.1.  córka
     1.2.3.2.  syn

Systemy oznaczania potomkówEdytuj

System d'Aboville'aEdytuj

W systemie d'Aboville każde dziecko otrzymuje numer rodzica z dodaną cyfrą odpowiadającą swojej kolejności urodzenia.

1. Przodek
1.1. Pierwsze dziecko
1.1.1 Wnuk (tj. dziecko pierwszego dziecka przodka)
1.2. Drugie dziecko
1.2.1. Pierwszy wnuk (tj. dziecko drugiego dziecka przodka)
1.2.1.1. Prawnuk
1.2.2. Drugi wnuk

Dzieci z kolejnych małżeństw otrzymują liczby wzbogacone o kolejną literę.

1. przodek x(1) pierwszy małżonek x(2) drugi małżonek
1a.1. dziecko z pierwszego małżeństwa
1a.2. dziecko z pierwszego małżeństwa
1b.3. dziecko z drugiego małżeństwa

Zobacz teżEdytuj