Tadeusz Biesaga

polski duchowny katolicki

Tadeusz Biesaga (ur. 7 stycznia 1950 w Dębskiej Woli[1][2]) – polski duchowny rzymskokatolicki, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, salezjanin, etyk, nauczyciel akademicki.

Tadeusz Biesaga
Data i miejsce urodzenia

7 stycznia 1950
Dębska Wola

Alma Mater

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie

Uczelnia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Akademia Ignatianum w Krakowie

Stanowisko

dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki UPJPII (2000–2010)

ŻyciorysEdytuj

Pierwszą profesję w Towarzystwie Salezjańskim złożył 14 września 1969[1]. Studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie i filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim[3]. Śłuby wieczyste złożył 22 sierpnia 1975, święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1976[1]. Doktoryzował się w 1984 na Wydziale Filozofii KUL w oparciu o pracę pt. Dietricha von Hildebranda epistemologiczno-ontologiczne podstawy etyki, której promotorem był prof. Antoni B. Stępień. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1999 na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie rozprawy zatytułowanej Spór o normę moralności. Specjalizuje się w bioetyce i etyce lekarskiej[4].

W 1981 został wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. W latach 1988–1996 zatrudniony był na stanowisku adiunkta na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1996 podjął pracę w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (przekształconej w 2009 w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), na której w 2003 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 1999 został kierownikiem Katedry Bioetyki na Wydziale Filozoficznym PAT, natomiast w latach 2000–2010 był dyrektorem Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki UPJPII. Związany również z Akademią Ignatianum w Krakowie (pełnił funkcję kierownika Katedry Etyki)[3].

W 2000 wstąpił do Polskiego Towarzystwo Tomasza z Akwinu, natomiast w 2004 został członkiem Komisji Etyki Medycznej PAN[3].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Duchowieństwo diecezjalne oraz członkowie męskich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego 2001, wyd. Apostolicum, Ząbki 2002, s. 644.
  2. Księża. debniki.sdb.org.pl. [dostęp 2016-12-05].
  3. a b c Tadeusz Biesaga SDB. Życiorys naukowy. biesaga.info. [dostęp 2016-12-05].
  4. Ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2016-12-05].