Talia grafu

długość najkrótszego cyklu zawartego w grafie