Tarcza ukraińska

Tarcza ukraińska (tarcza wołyńsko-azowska) - wielka jednostka geostrukturalna Europy, wchodząca w skład platformy wschodnioeuropejskiej.

     1. Tarcza ukraińska

Inne:

     2. Wyniesienie kowelskie

     3. Płyta wołyńsko-podolska

     4. Karpaty

     5. Platforma zachodnioeuropejska

     6. Zapadlisko dnieprowsko-donieckie

     7. Antekliza woroneska

     8. Doniecka struktura fałdowa

     9. Zapadlisko przyczarnomorskie

     10. Kraton sarmacki

     11. Krymska strefa fałdowa

Znajduje się na terenie Ukrainy, zajmuje obszar ponad 200 000 km2, znajdujący się pomiędzy Dnieprem a Bohem.

Na północnym wschodzie od tarczy znajduje się aulakogen dnieprowsko-doniecki, oddzielający ją od anteklizy woroneskiej.

W krystalicznym podłożu tarczy wyróżnia się:

  • dnieprydy (wiek - 3,7 mld lat do 2,7 mld lat)
  • bugidy (wiek - 2,7 do 2 mld lat)
  • wołynidy (około 2 mld lat)
  • saksaganidy (2 - 1,7 mld lat)
  • owrucydy (wiek - 1,575 mld lat)

Po orogenezie owruckiej (1,2 mld lat temu) zaczęła tworzyć się pokrywa platformowa, o miąższości do 1000 m.