Tatczëzna

Tatczëznakaszubski miesięcznik społeczny wydawany w latach 19901991 przez grupę studentów związanych z Klubem Studenckim "Pomorania".

Tatczëzna
Częstotliwość miesięcznik
Państwo  Polska
Pierwszy numer 1990
Ostatni numer 1991

Pismo powstało na fali przemian ustrojowych końca lat 80., jako wyraz poszukiwania przez młodych Kaszubów nowych dróg odrodzenia kaszubszczyzny w zmieniających się warunkach politycznych. Idea powstania pisma związana była bezpośrednio z planami zwołania Kongresu Młodych Kaszubów i w początkowych zamysłach miała być pomocna w dotarciu do szerokich rzesz młodzieży i równocześnie umożliwić prezentację różnych poglądów na przyszłość kaszubszczyzny.

Grupą inicjatywną byli Piotr Dziekanowski, Jarosław Ellwart, Wojciech Etmański, Mariusz Szmidka i Eugeniusz Pryczkowski. Honorowy patronat nad powstającym pismem objął ostatni żyjący wówczas Zrzesziniec - ks. Franciszek Grucza. Twórcy Tatczëzny ideowo nawiązywali do spuścizny Zrzeszińców, promując m.in. opracowaną przez nich pisownię kaszubską.

Od maja 1990 roku do lipca 1991 roku ukazało się 15 numerów czasopisma. Artykuły poświęcone były różnorodnym aspektom życia regionu, począwszy od spraw ideowych po kulturalne. Jako wkładka do Tatczëzny na przełomie 1990 i 1991 roku ukazywał się literacki dodatek Wjitrzniô, w którym m.in. debiutowała Ida Czaja. O ostatecznym zaniechaniu wydawania Tatczëzny zdecydowały brak mocnego zaplecza finansowego oraz sprawnego systemu dystrybucji. Podejmowane kilkukrotnie próby reaktywowania czasopisma nie odniosły skutku.

Na łamach pisma publikowali m.in.: Piotr Dziekanowski, Wojciech Etmański, Artur Jabłoński, Eugeniusz Pryczkowski, Mariusz Szmidka, Cezary-Obracht Prondzyński i Dariusz Szymikowski.

Redaktorzy naczelni (prowadzący): Jarosław Ellwart, Eugeniusz Pryczkowski.