Zrzeszenie Regionalne Kaszubów

Zrzeszenie Regionalne Kaszubów – organizacja społeczno-kulturalna o ambicjach oddziaływania także na realia gospodarcze, powołana do życia 18 sierpnia 1929 w Kartuzach, w celu przeciwdziałania dyskryminacji Kaszubów przez władze centralne II Rzeczypospolitej i ludność napływową na Pomorzu oraz neutralizowania wpływu propagandy niemieckiej kierowanej do Kaszubów.

Prezes Aleksander Majkowski, wiceprezes Aleksander Labuda, sekretarz Jan Trepczyk.

Organem prasowym Zrzeszenia było pismo Zrzesz Kaszëbskô.

Wśród członków-założycieli znajdował się m.in. Wacław Szczeblewski.

Członkowie Zrzeszenia są w literaturoznawstwie kaszubskim i publicystyce historycznej zwyczajowo określani są jako Zrzeszeńcy, choć termin ten ma szerszy zakres ze względu na to, że przetrwał dłużej niż sama organizacja.