Technik elektronik

Technik elektroniktytuł zawodowy nadawany w Polsce absolwentom szkół średnich technicznych lub policealnych studiów zawodowych.

Uczeń powinien posiadać następujące umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik elektronik[1]:

 • posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki
 • opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym
 • interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem stałym i zmiennym
 • stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
 • rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne
 • sporządza schematy układów elektrycznych i elektronicznych
 • rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych
 • posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych
 • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej
 • określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych
 • dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych
 • wykonuje pomiary wielkości elementów i układów elektrycznych i elektronicznych
 • przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel
 • posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie
 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych[1]

 • montowania i uruchamiania elementów, układów i urządzeń elektronicznych
 • wykonywania instalacji i instalowania urządzeń elektronicznych
 • użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych
 • konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych.

PrzypisyEdytuj

 1. a b Podstawa programowa kształcenia w zawodach. men.gov.pl. [dostęp 2018-01-16].