Technologia

suma umiejętości, sposobów i procesów pozwalających na osiągnięcie celu

Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra lub informacji. Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania). Można rozpatrywać produkty pod względem technologiczności, czyli optymalizacji konstrukcji dla danego procesu, tak by dany projekt nie sprawiał trudności wykonania daną metodą.

Inne znaczenie terminu obecnie edytuj

Nieuzasadnione jest używanie obecnie określenia technologia (anglicyzm od technology) zamiast polskiego słowa technika dla nowych wyrobów, sprzętu, np. „wojsko otrzymało nową technologię” zamiast „nową technikę” czy „nowe konstrukcje”[1].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. prof Zbigniew Łucki [online], www.cri.agh.edu.pl [dostęp 2023-05-28].

Bibliografia edytuj