TEML (ang. Turbo Editor Macro Language) – język makrodefinicji edytorów pakietów programowania firmy Borland (np. Turbo Pascal 7.0 i Borland Pascal 7.0). W języku tym przy pomocy predefiniowanych poleceń oraz zdefiniowanych makr przypisuje się wybranym klawiszom lub sekwencjom klawiszy wykonanie określonej operacji redakcyjnej.

Skrypt w języku TEML musi zostać przygotowany w pliku tekstowym (standardowo z rozszerzeniem *.TEM) i poddany kompilacji za pomocą programu Temc wchodzącego w skład pakietu. Wynikiem kompilacji jest plik z rozszerzeniem *.tp lub *.cmd, który następnie może być wykorzystany jako zbiór konfiguracyjny edytora.

Przykład:

Script Pr01;
 macro NewLine
  RightOfLine;
  InsertText("xD");
 end;
 Ctrl-L : NewLine;
 Ctrl-N : begin
       RightOfWord;
       InsertText("xD");
      end;
 Ctrl-S : RightOfWord;

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj