Teodor (Pozdiejewski)

Teodor, imię świeckie Aleksandr Wasiljewicz Pozdiejewski, po przyjęciu wielkiej schimy Daniel (ur. 21 marca 1876 w Makariewskim, zm. 1937) – rosyjski biskup prawosławny.

Teodor (Pozdiejewski)
arcybiskup permski i kungurski
Ilustracja
Kraj działania  Rosja
Data i miejsce urodzenia 21 marca 1876
Makariewskie
Data śmierci 1937
Arcybiskup permski i kungurski
Okres sprawowania 1923
Wyznanie prawosławne
Kościół Rosyjski Kościół Prawosławny
Śluby zakonne 1900
Prezbiterat 24 czerwca 1900
Sakra biskupia 14 września 1909
Sukcesja apostolska
Data konsekracji 14 września 1909
Miejscowość Moskwa
Miejsce Sobór Chrystusa Zbawiciela
Konsekrator Włodzimierz (Bogojawleński)

Był synem kapłana prawosławnego. W 1896 ukończył seminarium w Kostromie i rozpoczął naukę w Kazańskiej Akademii Duchownej. W 1900 uzyskał dyplom tej uczelni, po czym złożył śluby monastyczne z imieniem Teodor. 24 lipca został hieromnichem, uzyskał również stypendium na podjęcie pracy w katedrze patrologii Akademii. Od 17 października 1901 został wykładowcą w seminarium duchownym w Kałudze, zaś 3 czerwca 1902 przeniesiony na stanowisko inspektora seminarium duchownego w Kazaniu. 4 lutego 1904 został rektorem seminarium duchownego w Tambowie, podniesiony do godności archimandryty. Od sierpnia 1906 stał na czele seminarium duchownego w Moskwie, zaś od 1909 był rektorem Moskiewskiej Akademii Duchownej, gdzie wykładał w katedrze teologii pastoralnej.

14 września 1909 w soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie miała miejsce jego chirotonia na biskupa pomocniczego eparchii moskiewskiej z tytułem biskupa wołokołamskiego. Pozostawał przy tym rektorem akademii. Po rewolucji lutowej został zwolniony z tego stanowiska za samowolę w pracy administracyjnej i jawne faworyzowanie mnichów i innych duchownych z grona wszystkich wykładowców. 1 maja 1917 został wyznaczony na przełożonego Monasteru Daniłowskiego w Moskwie, zaś w czerwcu roku następnego patriarcha Moskwy i całej Rusi Tichon wyznaczył go na biskupa permskiego i kungurskiego. W latach 1920–1922 był kilkakrotnie aresztowany przez Czekę, przebywał m.in. w więzieniu na Butyrkach. W sierpniu 1923 został podniesiony do godności arcybiskupiej.

W październiku tego samego roku patriarcha Tichon wyznaczył go na locum tenens eparchii piotrogrodzkiej. Arcybiskup Teodor odmówił jednak przyjęcia tej funkcji i wypowiedział patriarsze posłuszeństwo, uważał bowiem, że prowadzi on zbyt ugodową politykę w stosunku do bolszewickich władz. Stał na czele tak zwanej „opozycji daniłowskiej”, grupującej mnichów z monasteru pod tym wezwaniem oraz innych duchownych, którzy w podobny sposób oceniali postępowanie patriarchy. W 1924 został aresztowany za konsekwentnie antykomunistyczne poglądy i zesłany do Kazachstanu, gdzie przebywał do 1927. Po powrocie z zesłania mieszkał we Włodzimierzu nad Klaźmą, jednak już w 1929 znalazł się ponownie w łagrze, a od 1933 na zesłaniu. W tym okresie złożył zakonne śluby wielkiej schimy, przyjmując imię Daniel na cześć Daniela Moskiewskiego. Był jednym z najradykalniejszych krytyków działalności locum tenens Patriarchatu Moskiewskiego Sergiusza[1], chociaż istnieją źródła, że przed śmiercią pogodził się z nim.

W 1933 został aresztowany po raz kolejny, pod zarzutem przynależności do monarchistycznej Partii Odrodzenia Rosji, za co został skazany na trzyletnią zsyłkę do Ust-Sysolska w republice Komi. W 1935 zesłanie zostało przedłużone o kolejne trzy lata. W 1937 został aresztowany w Syktywkarze, skazany na śmierć i rozstrzelany za przynależność do „Bractwa Daniłowskiego”.

PrzypisyEdytuj

  1. D. Pospielovsky, The Russian Church under the Soviet Regime 1917–1982, New York 1984, ​ISBN 0-88141-033-0​, s. 156.

BibliografiaEdytuj