Teodor Proskura

Teodor (Fiodor) Proskura Suszczański (ukr. Теодор Проскура Сущанський lub Теодор Сущанський Проскура) herbu Krzyżostrzał (zm. w 1647 roku[1]) – pisarz ziemski kijowski w latach 16151647, sędzia ziemski czernihowski w latach 16341636, sekretarz królewski w 1640 roku.

Teodor Proskura
Herb
Krzyżostrzał
Rodzina

Proskurowie herbu Krzyżostrzał

Data urodzenia

XVII w.

Data śmierci

1647

ŻyciorysEdytuj

Był wyznawcą prawosławia i jednym z sygnatariuszy aktu, na mocy którego szlachta prawosławna, zrzeszona w Bractwa Kijowskiego przekazała archimandrycie Ławry Peczerskiej Piotrowi Mohiłe swój majątek pod zarząd pod warunkiem połączenia instytucji oświatowych Ławry (Szkoły Mohylańskiej) ze Szkołą Bracką przy Monasterze Objawienia Pańskiego[2].

Wzmiankowany w herbarzu Niesieckiego jako zleceniobiorca konnotacji ksiąg ziemskich kijowskich na sejmie 1607 oraz wielokrotny poseł na sejmy i deputat Trybunału radomskiego[3]. Poseł z województwa kijowskiego na sejm i deputat tego województwa na Trybunał Skarbowy Koronny w 1627 roku[4].

Uczestnik walk z Turkami i Tatrami.

Marszałek sejmiku wołyńskiego w 1618 roku[5].

Poseł województwa kijowskiego na sejmy 1607, 1627, sejm zwyczajny 1629 roku[6], 1629[7], 1631[8]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 16 lipca 1632 roku[9]. Poseł na sejm koronacyjny 1633 roku, sejm zwyczajny 1637 roku, sejm 1638 roku[10].

PrzypisyEdytuj

  1. Henryk Litwin, Równi do równych. Kijowska reprezentacja sejmowa 1569-1648, Warszawa 2009, s. 82.
  2. АКТИ НА ЗАСНУВАННЯ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ КОЛЕГІЇ ukr.
  3. HERBARZ POLSKI ks. Kaspra Niesieckiego S.J. powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza w Lipsku, nakładem i drukiem Breitkopfa i Hertela.
  4. Volumina Legum, t. 3, Petersburg 1859, s. 261.
  5. Tomasz Kempa, Prawosławni trybuni szlacheccy na sejmach Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII w., w: Najjaśniejsza Rzeczypospolita : studia ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stroynowskiemu / pod red. Małgorzaty Durbas, Częstochowa 2019, s. 72.
  6. Anna Filipczak-Kocur, Sejm zywczajny z roku 1629, Warszawa-Wrocław 1979, s. 105.
  7. Nadzwyczajny, Jan Seredyka, Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy, Opole 1989, s. 95.
  8. Petro Kulakovs’kij, Urzędnicy ziemscy Czernihowszczyzny i Siewierszczyzny (do 1648 r.), w: Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 38 (2000), s. 70.
  9. Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 352.
  10. Jan Dzięgielewski, Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992, s. 176.

BibliografiaEdytuj