Kijowska szkoła bracka

Kijowska szkoła brackaszkoła bracka, założona w Kijowie przez kijowskie bractwo cerkiewne w 1615. Miała siedzibę w Monastyrze Brackim.

Monaster Objawienia Pańskiego w Kijowie i szkoła bracka

Szkoła powstała dzięki zapisowi (donacji) Halszki Hulewicz I voto Pociej, II v. Łozka, zamożnej szlachcianki ruskiej. Formalnie została założona w 1615 roku, natomiast potwierdzenie od Zygmunta III bractwo uzyskało w 1629 roku. Podstawą statutu szkoły był statut lwowskiej szkoły brackiej. Utworzenie tej szkoły było próbą zachowania starych obyczajów przez prawosławnych kijowskich mieszczan, a jednocześnie podniesienia poziomu kształcenia prawosławnej oświaty, która traciła na popularności w miarę wzrostu popularności unii brzeskiej i jezuickiego systemu kształcenia rozwijającego się na ziemiach Rzeczypospolitej.

Uczniami kijowskiej szkoły brackiej byli między innymi prawosławny metropolita kijowski Sylwester Kossów i pisarz Sofronij (Stefan) Poczaśkyj.

Materialnie wspierali szkołę Halszka Hulewicz i Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny.

W 1632 prawosławny metropolita kijowski Piotr Mohyła połączył i zreorganizował szkoły Ławry Kijowsko-Peczerskiej i kijowskiej szkoły brackiej, tworząc Kolegium Kijowsko-Mohylańskie, przekształcone w 1658 w Akademię Mohylańską.

Rektorzy kijowskiej szkoły brackiej

edytuj

Bibliografia, literatura, linki

edytuj