Teren górniczy - przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. Stanowi o tym art. 6 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 9 VI 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2023 r. poz. 633). Jest to więc pojęcie legalne, zdefiniowane przepisami. Granice terenu wyznacza koncesja (decyzja koncesyjna) na prowadzenie działalności. W terenie górniczym mogą występować tzw. szkody górnicze.

Bliźniaczym pojęciem jest obszar górniczy, w obrębie którego dozwolone jest prowadzenie działalności koncesjonowanej w zakresie eksploatacji, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji czy podziemnego składowania odpadów.

W przypadku mniejszych kopalń odkrywkowych, które nie prowadzą eksploatacji z użyciem środków strzałowych, teren górniczy może pokrywać się z obszarem górniczym. Oznacza to, że zasięg wpływu robót górniczych nie będzie wykraczał poza przestrzeń, w której prowadzi się wydobycie (poza wyrobisko). W większych kopalniach, stosujących urabianie calizny z użyciem środków strzałowych, wpływ robót górniczych będzie najczęściej sięgał znacznie dalej poza granice obszaru górniczego, choćby z uwagi np. na emisję hałasu, pyłu czy fal sejsmicznych.

Bibliografia

edytuj
  • A. Wasilewski - Obszar górniczy, Warszawa 1969
  • H. Schwarz - Wyznaczanie obszaru górniczego, Surowce i Maszyny Budowlane 2012, nr 1
  • H. Schwarz - Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I. Art. 1-103, Wrocław 2012

Linki zewnętrzne

edytuj