Efekt Soreta

(Przekierowano z Termodyfuzja)

Efekt Soreta, termodyfuzja, zjawisko Ludwiga-Soreta, termoforeza – proces termomechaniczny wywołany różnicą temperatur w ośrodku. Polega na przemieszczaniu się cząsteczek w mieszaninie lub roztworze na skutek gradientu temperatur, co prowadzi do zaburzenia jej jednorodności.

Zjawisko to jest stosowane do rozdzielania izotopów na skalę laboratoryjną.

Zjawisko termodyfuzji odkrył 1879 szwajcarski fizyk Charles Soret.

Procesem przeciwnym do termodyfuzji jest zjawisko Dufoura.

Terminu termoforeza w znaczeniu technicznym nie należny mylić z zabiegiem kosmetycznym o takiej samej nazwie.

Kierunek i znakEdytuj

Zjawisku Soreta przypisuje się znak dodatni kiedy cząstki migrują od cieplejszego do zimniejszego; znak ujemny w przypadku przeciwnym. Cząstki mogą wykazywać zarówno dodatni lub ujemny ruch elektroforetyczny. Często cięższe (większe) cząstki wykazują dodani ruch, ale generalnie nie ma reguły. Zarówno wielkość/kształt cząstki, rodzaj środowiska, wielkość gradientu temperatury, przewodnictwo cieplne, i pojemność cieplna mogą odgrywać rolę w tym procesie.

Zobacz teżEdytuj