Torsja (ślimaki)

Ten artykuł dotyczy ślimaków. Zobacz też: inne znaczenia terminu torsja.

Torsja – zjawisko zachodzące we wczesnym rozwoju ontogenetycznym ślimaków (Gastropoda), polegające na obrocie worka trzewiowego w stosunku do cefalopodium (nogi i głowy) o 180°. W wyniku torsji muszla i jama płaszczowa ślimaka znajdują się z przodu jego ciała, narządy wewnętrzne ulegają skrzyżowaniu, niektóre narządy jednej (częściej lewej) strony ciała ulegają redukcji lub zanikowi[1], a zwierzę zatraca symetrię dwuboczną.

Torsja zachodząca w rozwoju współcześnie żyjących ślimaków (torsja larwalna[2]) jest uważana za rekapitulację ich rozwoju rodowego (filogenezy)[1]. Muszla i jama płaszczowa u przodków współcześnie żyjących ślimaków były prawdopodobnie położone z tyłu ciała, a w wyniku torsji (torsja filogenetyczna[2]) nastąpił ich obrót oraz skrzyżowanie niektórych narządów wewnętrznych, np. spoideł boczno-trzewiowych[3][1]. W celu wyjaśnienia ewolucyjnego przebiegu torsji (filogenetycznej) przedstawiono wiele różnych teorii[2].

Zjawiskiem odwrotnym do torsji jest detorsja.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków. Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E. (red.). T. III. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2008. ISBN 978-83-88147-09-8.
  2. a b c Zoologia : bezkręgowce. T. 1. Red. nauk. Czesław Błaszak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 436. ISBN 978-83-01-16108-8.
  3. Armand R. Maggenti: Online Dictionary of Invertebrate Zoology: Complete Work (ang.). University of Nebraska.