Otwórz menu główne

Towarzystwo Republikanów Polskich

Towarzystwo Republikanów Polskich (inna nazwa: Towarzystwo Republikantów Polskich) – tajna polska organizacja niepodległościowa, zawiązana w Warszawie 1 października 1798 w porozumieniu z Deputacją Polską[1]. Swą działalność prowadziła prawdopodobnie do połowy roku 1801[2].

Program politycznyEdytuj

W swoim programie politycznym głosiło wskrzeszenie niepodległego państwa polskiego, które według Towarzystwa miało być demokratyczną republiką z suwerenną władzą parlamentu, wybieranego na podstawie cenzusu majątkowego. Na jego czele stanął Dozór Główny, który przygotował projekt ustawy znoszącej przywileje stanowe w Polsce.

Zasięg działaniaEdytuj

Zasięgiem swym objęło ziemie zaboru pruskiego i austriackiego. Nawiązało kontakt organizacyjny z Deputacją Polską w Paryżu.

DziałaczeEdytuj

Za swojego przywódcę uznawało Tadeusza Kościuszkę, przebywającego na emigracji w Paryżu. Głównymi działaczami byli: Jan Alojzy Orchowski, Rajmund Rembieliński, Andrzej Horodyski i Erazm Mycielski.

PrzypisyEdytuj

  1. Tadeusz Łepkowski, Słownik historii Polski, Warszawa 1973, s. 500.
  2. T. 4: Oświecenie. W: Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966, s. 499.