Towarzystwo Szkół Twórczych

Towarzystwo Szkół Twórczych – oddolny ruch oświatowy o charakterze reformatorskim.

Towarzystwo Szkół Twórczych
Państwo

 Polska

Siedziba

Warszawa

Data założenia

1983

Rodzaj stowarzyszenia

Stowarzyszenie

Profil działalności

nauka, kultura, edukacja i wychowanie

Przewodniczący

Włodzimierz Sacewicz

Nr KRS

0000158988

Data rejestracji

16 kwietnia 2003

brak współrzędnych

Został zintegrowany na początku lat 80. przez Danutę Nakoneczną wokół jej autorskiej szkoły, LX LO w Warszawie, współtworzony w 1983 roku przez 11 liceów z całej Polski.

Szkoły TST zajmują czołowe miejsca w ogólnokrajowych rankingach edukacyjnych. Z przyznawanych co roku medali i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach, uczniowie stowarzyszonych szkół otrzymują około 60% nagród[potrzebny przypis]. Głównym celem działalności TST jest rozwijanie współpracy szkół w zakresie doskonalenia procesów nauczania i wychowania.

TST współpracuje też z powstałymi później Stowarzyszeniem Szkół Aktywnych oraz Stowarzyszeniem Nauczycieli Olimpijskich. Wspólnie stworzyły Federację Stowarzyszeń.

Przy Towarzystwie Szkół Twórczych działają według własnych statutów: Rada Rodziców i Rada Uczniowska.

Przedsięwzięcia TST edytuj

  • obozy naukowe;
  • obozy ekologiczne;
  • obozy humanistyczne w Łomży;
  • Festiwal Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych w Rzeszowie
  • Ogólnopolska Biesiada Poetycka;
  • turnieje koszykówki dziewcząt i chłopców ze szkół zrzeszonych;
  • ogólnopolskie konkursy (matematyczne, przyrodnicze) dla gimnazjów przy liceach TST;
  • wspólne konferencje samorządowe[1]

30 lat TST edytuj

14 grudnia 2013 w Zespole Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki obchodzono 30-lecie działalności TST. Relacja telewizji szkolnej IgnaśTV[2]

Cele statutowe edytuj

Celem TST jest:

1. Tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami w aspekcie podnoszenia rangi i pozycji publicznych liceów ogólnokształcących, gimnazjów i szkół podstawowych.

2. Upowszechnianie wśród członków Towarzystwa, a także pozostałych szkół w kraju idei nowatorstwa pedagogicznego. Pobudzenie pedagogów do twórczej, zaangażowanej pracy, zdobywania stopni awansu zawodowego, podnoszenia rangi i pozycji społecznej nauczyciela.

3. Wzmacnianie podstaw organizacyjno-ekonomicznych oraz prawnych dla wszelkich inicjatyw pedagogicznych, a w szczególności:

a. tworzenia szkół i klas autorskich, dążących do jak najpełniejszego rozwoju osobowości wychowanków,
b. wypracowywania skutecznych metod i form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
c. otaczania zindywidualizowaną opieką uczniów mających okresowe trudności w uczeniu się,
d. wykrywania i wspomagania w rozwoju szczególnie uzdolnionych,
e. gromadzenia i upowszechniania wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli i szkół.  

ze statutu TST

Licea należące do TST edytuj

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj