Towarzystwo emerytalne

Towarzystwo emerytalne – w Polsce instytucja finansowa będąca spółką akcyjną, powołana specjalnie do tego, aby zarządzać funduszem emerytalnym oraz go reprezentować, jako jego organ. Zatrudnia specjalistów, którzy inwestują pieniądze zgromadzone przez członków danego funduszu[1].

Rodzaje i działalność towarzystw emerytalnych w Polsce edytuj

W Polsce istnieją dwa rodzaje towarzystw emerytalnych:

  • powszechne towarzystwo emerytalne — zarządzające otwartym lub dobrowolnym funduszem emerytalnym
  • pracownicze towarzystwo emerytalne — zarządzające pracowniczym funduszem emerytalnym[2]

Towarzystwo emerytalne jest organem funduszu emerytalnego. Może działać wyłącznie w formie spółki akcyjnej. Licencję na działanie wydaje towarzystwu emerytalnemu Komisja Nadzoru Finansowego. Zadaniem towarzystwa jest wyłącznie tworzenie i zarządzanie funduszami emerytalnymi oraz ich reprezentowanie wobec osób trzecich. Towarzystwo może zarządzać tylko jednym funduszem, wyjątkiem jest sytuacja, w której nastąpiło przejęcie przez towarzystwo zarządzania innym funduszem albo połączenia towarzystw. Władzami towarzystwa są: zarząd, rada nadzorcza i walne zgromadzenie akcjonariuszy. [3].

Przypisy edytuj

  1. ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 930)
  2. art. 8-10 ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 930)
  3. ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych(Dz.U. z 2023 r. poz. 930)

Linki zewnętrzne edytuj