Powszechne towarzystwo emerytalne

Powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) – spółka akcyjna powołana specjalnie do tego, aby zarządzać i administrować otwartym funduszem emerytalnym (OFE). Zatrudnia specjalistów, którzy inwestują pieniądze zgromadzone przez członków danego OFE.

Powszechne towarzystwo emerytalne jest organem otwartego funduszu emerytalnego. Może działać wyłącznie w formie spółki akcyjnej, jego minimalny kapitał akcyjny wynosi 5 mln euro. Zadaniem PTE jest wyłącznie tworzenie i zarządzanie funduszami emerytalnymi oraz ich reprezentowanie wobec osób trzecich. Towarzystwo może zarządzać tylko jednym funduszem, wyjątkiem jest sytuacja, w której nastąpiło przejęcie przez towarzystwo zarządzania innym funduszem albo połączenia towarzystw.

Licencję na działanie PTE wydaje Komisja Nadzoru Finansowego. PTE zarządza funduszem odpłatnie, władzami towarzystwa są: zarząd, rada nadzorcza i walne zgromadzenie akcjonariuszy.

PTE zarządzają funduszami emerytalnymi, do których trafia składka w wysokości 2,92 procent płacy brutto. Zajmą się one pomnażaniem powierzonych pieniędzy, w zamian za zarządzanie pobierają stosowne opłaty.

Linki zewnętrzneEdytuj