Traditio longa manu

Traditio longa manu - sposób przeniesienia posiadania rzeczy, jednoznaczny z jej wydaniem, polegający na wydaniu dokumentów, które umożliwiają rozporządzanie tą rzeczą (np. konosamentu) lub wydaniu środków (np. kluczy do mieszkania), które dają faktyczną władzę nad tą rzeczą (art. 348 zd. 2 kodeksu cywilnego)[1].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. E. Gniewek, Komentarz do art. 348, [w:] E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Zakamycze 2001.