Tramp (statek)

Tramp – określenie statku nie pływającego w żegludze regularnej, liniowej, a tzw. trampowej, czyli takiej, w której statek nie posiada ustalonego rozkładu jazdy czy trasy, bierze zaś ładunek w porcie "A", wiezie go do portu "B", gdzie dostaje towar do przewiezienia do portu "C", następnie "D" itd. Mianem tym określane są głównie masowce do przewozu węgla, rudy, fosforytów i innych podobnych całookrętowych ładunków. Różnica pomiędzy liniowcem a trampem polega na tym, że powrót trampa do portu macierzystego jest trudny do przewidzenia.[potrzebny przypis]

Tramp uniwersalny to statek pośredni pomiędzy drobnicowcem a masowcem posiadający międzypokład, co pozwala na łatwiejsze przewożenie drobnicy, ale komplikuje przewóz ładunków masowych.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Lesław Furmaga, Józef Wójcicki: Mały słownik morski. Gdynia: Mitel International Ltd, 1993. ISBN 83-85413-73-1.