Transformujący czynnik wzrostu beta 1

Transformujący czynnik wzrostu beta 1

Transformujący czynnik wzrostu beta 1, TGF-β1 (od ang. transforming growth factor β1) – polipeptyd będący cytokiną należącą do nadrodziny transformujących czynników wzrostu beta. Pełni wiele różnych funkcji, kontrolując wzrost komórek, ich proliferację, różnicowanie i apoptozę.

TGF-β1 został po raz pierwszy zidentyfikowany na ludzkich trombocytach jako białko, o masie molekularnej 25 kDa, z potencjalną rolą w procesie krzepnięcia[1]. Później udowodniono, że powstaje z dużego białka prekursorowego, zawierającego 390 aminokwasów. W procesie proteolizy powstaje z niego mniejsze, dojrzałe białko zawierające 112 aminokwasów[2].

TGF-β1 pełni ważną rolę w kontroli układu immunologicznego. Rodzaj jego aktywności zależy od typu komórek, na które działa, albo od ich różnego stopnia rozwoju. Większość komórek odpornościowych wydziela TGF-β1[3].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Assoian RK., Komoriya A., Meyers CA., Miller DM., Sporn MB. Transforming growth factor-beta in human platelets. Identification of a major storage site, purification, and characterization. „J Biol Chem”. Jun 10;258. 11, s. 7155–60, 1983. PMID: 6602130. 
  2. Derynck R., Jarrett JA., Chen EY., Eaton DH., Bell JR., Assoian RK., Roberts AB., Sporn MB., Goeddel DV. Human transforming growth factor-beta complementary DNA sequence and expression in normal and transformed cells. „Nature”. 316. 6030, s. 701–5, 1985. PMID: 3861940. 
  3. Letterio JJ., Roberts AB. Regulation of immune responses by TGF-beta. „Annu Rev Immunol”. 16, s. 137–61, 1998. DOI: 10.1146/annurev.immunol.16.1.137. PMID: 9597127.