Tunika (botanika)

Tunika – zewnętrzna część protomerystemu u okrytonasiennych, składająca się jednej dwóch lub więcej warstw komórek. Każda z warstw komórek ma oddzielną komórkę inicjalną dzielącą się antyklinalnie[1][2]. Najczęściej rośliny dwuliścienne mają dwuwarstwową tunikę. U części roślin warstwa tuniki jest trudna lub całkowicie niemożliwa do wyodrębnienia. Z zewnętrznej warstwy tuniki powstaje epiderma. Komórki tuniki biorą również udział w powstawaniu zaczątków liści[3].

Schemat budowy stożka wzrostu: L1 – warstwa epidermalna, L2 – warstwa subepidermalna. Obie warstwy tworzą tunikę

PrzypisyEdytuj

  1. Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski, Botanika t.1 Morfologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 172–175, ISBN 83-01-13953-6.
  2. Hejnowicz Z., Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, Warszawa: PWN, 1980, s. 446–447, ISBN 83-01-00420-7.
  3. Edmund Malinowski, Anatomia roślin, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, s. 96-102.