Tygodnik Polski (Włocławek)

Tygodnik Polski : poświęcony sprawom religijnym, oświatowym i społecznym - tygodnik wydawany we Włocławku w latach 1933-1939. Wydawcą był Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej.

Tygodnik Polski
Częstotliwość tygodnik
Państwo  Polska
Adres Włocławek
Wydawca Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej
Rodzaj czasopisma poświęcony sprawom religijnym, oświatowym i społecznym
Pierwsze wydanie 1933
Ostatnie wydanie 1939
Redaktor naczelny S. Dembczyk
Format 35 cm

W 1935 ukazywał się z dodatkiem: Akcja Katolicka

1935-1937 z dodatkiem: Akcja Katolicka Diecezji Włocławskiej

1937-1939 z dodatkiem: Tygodnik Opatowski czyli Opatowskie Wiadomości Parafialne : czasopismo poświęcone sprawom religijno-społecznym parafii Opatówek