Układ wydechowy silnika spalinowego

zespół przewodów odprowadzających spaliny z silnika i elementów tłumiących hałas

Układ wydechowy silnika spalinowego (układ wylotowy) – zespół elementów silnika spalinowego, którego zadaniem jest odprowadzenie spalin z silnika spalinowego oraz zmniejszenie hałasu emitowanego przez silnik.

Spaliny, wytłaczane z cylindra trafiają do kolektora wydechowego, następnie są kierowane do pierwszego odcinka rury wydechowej, a następnie do tłumika, lub kilku szeregowo usytuowanych tłumików i następnie do wylotowej części rury wydechowej. W silnikach spalających benzynę bezołowiową (dziś praktycznie wszystkie benzynowe silniki samochodowe) pełni dodatkową funkcję oczyszczania spalin, które po opuszczeniu kolektora wydechowego kierowane są do katalizatora, gdzie są dopalane.

Rury doprowadzające spaliny z kolektora oraz tłumik w samochodowym układzie wydechowym

Wymagania, które powinny spełniać układy wylotowe to:

  • minimalne opory przepływu,
  • długi czas eksploatacji,
  • niskie koszty produkcji.

W skład układu wylotowego wchodzą: