Ukraiński Komitet Centralny w Polsce

Ukraiński Komitet Centralny w Polsce (ukr. Український Центральний Комітет у Польщі) – emigracyjna organizacja ukraińska w Polsce w latach 20. i 30. XX wieku

Komitet został utworzony w poł. 1921 r. w Warszawie. Pełnił funkcje oficjalnego przedstawicielstwa Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej na Emigracji. Na jego czele stanął M. Kowalski. Organem prasowym były "Вісти Українського Центрального Комітету в Польщі", zaś od 1934 r. pismo "За Незалежність". Oddziały Komitetu powstały w miastach, gdzie istniały największe skupiska uchodźców ukraińskich (m.in. w Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Łodzi, Toruniu), a także na zachodniej Ukrainie (m.in. we Lwowie, Stanisławowie, Równem). Wśród czołowych działaczy byli m.in. P. Szkurat, gen. Ołeksander Zagrebski, płk Ołeksander Wiszniwski, gen. Wołodymyr Salśkyj, Jewhen Głowinski, płk Ołeksander Kuźminski. Jednym z pierwszych zadań organizacji stało się znalezienie pracy dla ukraińskich uchodźców wojskowych i cywilnych, osadzonych w obozach dla internowanych. Organizowano dla nich tzw. grupy robocze, które kierowano na budowy, do pracy przy wyrębie lasów, w tartakach i gospodarstwach rolniczych. Kryzys ekonomiczny w poł. lat 20. doprowadził do rozwinięcia przez Komitet akcji organizowania wyjazdów do Francji i innych krajów. Oprócz działalności kulturalno-oświatowej organizacja sprawowała opiekę prawną i prowadziła samopomoc dla swoich członków. W Kaliszu, gdzie od 1924 r. istniała Stanica Ukraińska, Komitet zorganizował gimnazjum ukraińskie, zaś w Przemyślu bursę im. S. Petlury. Prowadzono współpracę z ukraińskimi organizacjami emigracyjnymi w Czechosłowacji, Rumunii, czy Francji. Przedstawiciele Komitetu brali udział w konferencjach emigracji ukraińskiej, organizowanych od 1929 r. Działalność Komitetu zakończył atak wojsk niemieckich na Polskę 1 września 1939 r.

Linki zewnętrzneEdytuj

Działalność Oddziału Ukraińskiego Komitetu Centralnego w Białowieży (1929-1939)

BibliografiaEdytuj

  • Emilian Wiszka, Український Центральний Комітет у Польщі 1921-1939, [w:] Український Альманах, 2001
  • Emilian Wiszka, Emigracja ukraińska w Polsce 1920-1939, 2004