Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowegoumowa między organizatorem publicznego transportu zbiorowego a operatorem publicznego transportu zbiorowego, która przyznaje temu operatorowi prawo i zobowiązuje go do wykonywania określonych usług związanych z wykonywaniem przewozu o charakterze użyteczności publicznej[1].

PrzypisyEdytuj