Organizator publicznego transportu zbiorowego

Organizator publicznego transportu zbiorowego – właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze.

Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przez organizatora polega w szczególności na:

Organizator publicznego transportu kolejowego to organizator publicznego transportu zbiorowego w zakresie odnoszącym się do pasażerskich przewozów kolejowych[2]. Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przez organizatora w zakresie linii komunikacyjnych oraz rozkładów jazdy w ramach transportu kolejowego odbywa się we współpracy z zarządcą infrastruktury kolejowej[2].

PrzypisyEdytuj