Urbi et Orbi (łac. „miastu (Rzymowi) i światu”) – uroczyste błogosławieństwo papieskie wygłaszane z balkonu bazyliki Świętego Piotra w ważnych dla Kościoła okolicznościach oraz świętach – na Boże Narodzenie oraz Wielkanoc, a także po zakończeniu konklawe[1].

Udzielenie błogosławieństwa Urbi et Orbi przez papieża Benedykta XVI z balkonu Bazyliki św. Piotra. Watykan (2008).

Przed zajęciem Rzymu przez wojska Królestwa Włoch (20 września 1870), błogosławieństwo miało miejsce częściej niż obecnie oraz z różnych bazylik:

Po zakończeniu konklawe, błogosławieństwo miało miejsce tam, gdzie wybrano papieża; przed 1871 roku w Pałacu Kwirynalskim.

Mimo iż tradycja nakazuje wygłaszać błogosławieństwo Urbi et Orbi z głównego balkonu bazyliki św. Piotra, zdarzają się sytuacje wyjątkowe. Jan Paweł II przy okazji świąt Bożego Narodzenia 2004 wygłaszał tekst Urbi et Orbi na placu św. Piotra. Podobnie uczynił Benedykt XVI po mszy św. w uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa, 23 marca 2008.

Z błogosławieństwem wiąże się możliwość otrzymania odpustu zupełnego[2].

Pełny tekst błogosławieństwa:

Tekst łaciński[1] Tekst polski
Sancti Apóstoli Petrus et Paulus, de quorum potestáte et auctoritáte confídimus, ipsi intercédant pro nobis ad Dóminum.

Amen.

Święci Apostołowie Piotr i Paweł, w których potęgę i władzę wierzymy, niech wstawiają się za nami u Pana.

Amen. 

Précibus et méritis beátæ Maríæ semper Viíginis, beáti Michaélis Archángeli, beáti Ioánnis Baptístæ, et sanctórum Apostólorum Petri et Pauli et ómnium Sanctórum, misereátur vestri omnípotens Deus et, dimíssis ómnibus peccátis vestris, perdúcat vos Iesus Christus ad vitam ætérnam.

Amen.

Przez modlitwę i zasługi błogosławionej Maryi zawsze dziewicy, błogosławionego Michała Archanioła, błogosławionego Jana Chrzciciela oraz świętych Apostołów Piotra i Pawła i wszystkich świętych, niech Bóg wszechmogący zmiłuje się nad wami, a odpuściwszy wszystkie grzechy wasze, niech Jezus Chrystus doprowadzi was do życia wiecznego.

Amen.

Indulgéntiam, absolutiónem et remissiónem ómnium peccatórum vestrórum, spátium veræ et fructuósæ pæniténtiæ, cor semper pǽnitens et emendatiónem vitæ, grátiam et consultatiónem Sancti Spíritus, et finálem perseverántiam in bonis opéribus, tríbuat vobis omnípotens et miséricors Dóminus.

Amen.

Odpuszczenia i przebaczenia wszystkich waszych grzechów, czasu na prawdziwą i owocną pokutę, serca zawsze skruszonego i poprawy życia, łaski i pociechy Ducha Świętego oraz wytrwania do końca w dobrych czynach niech wam udzieli Pan wszechmogący i miłosierny.

Amen.

Et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti, descéndat super vos et máneat semper.

Amen.

I błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze.

Amen. 

27 marca 2020 papież Franciszek nadzwyczajnie udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi na zakończenie celebracji liturgicznej w związku z pandemią COVID-19 w drzwiach bazyliki św. Piotra, bez obecności wiernych na placu św. Piotra[3]. Błogosławieństwu nie towarzyszyła modlitwa, a zostało ono udzielone Najświętszym Sakramentem[4].

Przypisy edytuj

  1. a b Officium de Liturgicis Celebrationibus Summi Pontificis, Ordo rituum pro ministerii Petrini initio Romæ episcopi, Typis Polyglottis Vaticanis, 2005, OCLC 889575264 [dostęp 2022-05-02].
  2. Penitencjaria Apostolska, Wykaz odpustów. Normy i nadania, 2012, ISBN 978-83-7030-260-3.
  3. Dichiarazione del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni [online], press.vatican.va, 22 marca 2020 [dostęp 2020-03-27] (wł.).
  4. Momento straordinario di preghiera presieduto dal Santo Padre sul sagrato della Basilica di San Pietro [online], press.vatican.va, 27 marca 2020 [dostęp 2020-03-27] (wł.).