Urukagina, Uruinimgina lub Irikagina – władca sumeryjskiego miasta-państwa Lagasz, ostatni przedstawiciel I dynastii z Lagasz; panował w latach 2378–2371 p.n.e. Został władcą po przewrocie, podczas którego zdetronizowano poprzedniego władcę Lugalandę. Zbudował świątynie dla boga Ningirsu i dla bogini Bau. Pokonany został przez Lugalzagesiego, władcę miasta-państwa Umma.

Fragment glinianego stożka z inskrypcją budowlaną Urukaginy; znaleziony w Girsu (Telloh); zbiory Luwru (AO 4598ab).

Reformy Urukaginy edytuj

Urukagina jest autorem jednych z najstarszych znanych nam reform społecznych, w których zajął się problemem korupcji i wyzyskiem biedaków przez bogaczy. Reformy te obejmowały m.in. uwolnienie wdów i sierot od płacenia podatków, opłacanie kosztów pogrzebów przez miasto, ustalenie ceny minimalnej za niektóre produkty, zniesienie podatków małżeńskich czy umniejszenie uposażeń kapłańskich. Treść reform znana jest z inskrypcji na dwóch stożkach glinianych, znajdujących się obecnie w zbiorach Luwru.

Bibliografia edytuj

  • Marian Bielicki, Zapomniany świat Sumerów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1966.
  • hasło Uruinimgina, [w:] Gwendolyn Leick, Who's Who in the Ancient Near East, London and New York 2002, s. 174.