Urząd konsularny

niewielka misja dyplomatyczna

Urząd konsularnyurząd państwa wysyłającego w państwie przyjmującym, funkcjonujący na podstawie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 24 kwietnia 1963 r. Na czele urzędu stoi kierownik urzędu konsularnego, a sam urząd działa na obszarze uzgodnionym z państwem przyjmującym (tzw. okręg konsularny).

Budynek Konsulatu Generalnego Republiki Białorusi w Białymstoku

W zależności od klasy kierownika wyróżnia się urzędy:

  • konsulat generalny
  • konsulat
  • wicekonsulat
  • agencja konsularna.

Podstawą pełnienia funkcji przez kierownika urzędu konsularnego są listy komisyjne określające jego rangę, siedzibę i okręg konsularny, które państwo przyjmuje w drodze exequatur. Konsulat może być podzielony administracyjnie, wewnętrznie na Wydziały / Sekcje np. Wydział Ekonomiczny, Wydział Ochrony, Sekcja Wizowa, Sekcja gospodarcza.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Wojciech Skóra, Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność, Toruń 2006, (stron 953) (pełny tekst).