Urządzenie

przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu
(Przekierowano z Urządzenie techniczne)