Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Nazwa potoczna Prawo autorskie
Data wydania 4 lutego 1994
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83
Tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1062
Data wejścia w życie 23 maja 1994
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji prawo własności intelektualnej
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2020 r. poz. 288
Wejście w życie ostatniej zmiany 1 lipca 2020
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Zakres ustawyEdytuj

Ustawa określa:

 • przedmiot prawa autorskiego (utwór)
 • podmioty prawa autorskiego (autor i in.)
 • autorskie prawa osobiste
 • autorskie prawa majątkowe
 • zasady dozwolonego użytku dzieł chronionych prawem autorskim
 • zasady dozwolonego użytku na rzecz beneficjentów (osób z dysfunkcjami)
 • zasady określania i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne
 • zasady dozwolonego użytku utworów osieroconych
 • niektóre sposoby korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym
 • czas trwania autorskich praw majątkowych
 • zasady przejścia autorskich praw majątkowych
 • przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych i programów komputerowych
 • zasady ochrony autorskich praw majątkowych, ochrony wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji
 • prawa pokrewne (prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów, prawa do nadań programów, prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych)
 • zasady odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich.

Do 18 lipca 2018 r. ustawa regulowała zasady działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi i kompetencje oraz zasady działania Komisji Prawa Autorskiego. Od 19 lipca 2018 r. kwestie te normuje ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1293).

NowelizacjeEdytuj

Ustawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2020 roku[1].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288)

Linki zewnętrzneEdytuj

  Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 1 lipca 2020 r. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.