Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Nazwa potoczna

Prawo autorskie

Państwo

 Polska

Data wydania

4 lutego 1994

Miejsce publikacji

Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83

Tekst jednolity

Dz.U. z 2022 r. poz. 2509

Data wejścia w życie

23 maja 1994

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

prawo własności intelektualnej

Status

obowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2022 r. poz. 655

Wejście w życie ostatniej zmiany

23 kwietnia 2022

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Zakres ustawy edytuj

Ustawa określa:

 • przedmiot prawa autorskiego (utwór)
 • podmioty prawa autorskiego (autor i in.)
 • autorskie prawa osobiste
 • autorskie prawa majątkowe
 • zasady dozwolonego użytku dzieł chronionych prawem autorskim
 • zasady dozwolonego użytku na rzecz beneficjentów (osób z dysfunkcjami)
 • zasady określania i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne
 • zasady dozwolonego użytku utworów osieroconych
 • niektóre sposoby korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym
 • czas trwania autorskich praw majątkowych
 • zasady przejścia autorskich praw majątkowych
 • przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych i programów komputerowych
 • zasady ochrony autorskich praw majątkowych, ochrony wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji
 • prawa pokrewne (prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów, prawa do nadań programów, prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych)
 • zasady odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich.

Do 18 lipca 2018 r. ustawa regulowała zasady działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi i kompetencje oraz zasady działania Komisji Prawa Autorskiego. Od 19 lipca 2018 r. kwestie te normuje ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2207).

Nowelizacje edytuj

Ustawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2022 roku[1].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655)

Linki zewnętrzne edytuj

 • Ustawa w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509)

  Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 1 lipca 2020 r. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.