Odpowiedzialność karna

Odpowiedzialność karna – powinność poniesienia przez daną osobę konsekwencji określonych w prawie za konkretne przestępstwo lub wykroczenie.

W polskim systemie prawnym, odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia; odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi[1] (polski kodeks karny wprowadza tutaj instytucję tzw. gwaranta nienastąpienia skutku; w takiej roli może występować np. lekarz, „gdy na podstawie umowy o pracę, umowy kontraktowej lub innych umów cywilnoprawnych przyjmie on na siebie obowiązki w zakresie zapobiegania negatywnym następstwom na życiu lub zdrowiu konkretnego pacjenta lub pacjentów”[2]).

W ostatnich latach przepisy prawne dotyczące odpowiedzialności karnej uległy zmianie. W szczególności wprowadzono nowe przepisy, które zwiększają odpowiedzialność członków zarządu za przestępstwa gospodarcze. Ponadto organy nadzoru oraz wymiar sprawiedliwości zwiększyły swoje wysiłki w dochodzeniu odpowiedzialności karnej członków zarządu.[3]

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Kto podlega odpowiedzialności karnej według Kodeksu karnego? [online], www.infor.pl [dostęp 2022-06-18] (pol.).
  2. Granice odpowiedzialności karnej lekarza za uchylenie się od leczenia – kilka uwag o wykładni art. 26 § 4 k.k. [online], palestra.pl [dostęp 2022-06-18] (pol.).
  3. Odpowiedzialność karna członka zarządu w trójkącie umów ? | Businessjournal [online], 28 września 2023 [dostęp 2023-10-24] (pol.).

Bibliografia

edytuj
  • Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2008, s. 23.